Aan/Verkoop grond

Zoals u weet komt bij de transactie van losse percelen grond meer kijken dan op het eerste gezicht duidelijk is. Bestemmingsplannen, milieutechnische aspecten maar ook de bedrijfstoeslag met toeslagrechten kunnen een rol spelen en van invloed zijn op een reële prijsstelling. Een gecertificeerd makelaar kent de problematiek rond grondtransacties. De agrarisch VBO-makelaar is deskundig en betrokken. Of u nu kiest voor een totaaladvies of enkele deeldiensten, uw wensen en mogelijkheden worden verwerkt in advies en begeleiding op maat. Op basis van duidelijke afspraken.

DAG Rapportage

Met een DAG (Duurzame Agrarische Grond) Rapport krijgt u objectieve, onafhankelijke informatie over de bodemgezondheid, eigenschappen en de kwaliteit van de grond. Dit is noodzakelijk om tot een verantwoorde aankoopbeslissing te komen. Maar ook bij een bedrijfsverplaatsing, gewaskeuzes of een financieringsbeslissing kan het DAG Rapport meerwaarde bieden. Alle agrarisch VBO-makelaars hebben als eerste in de branche de mogelijkheid dit onafhankelijk rapport op te laten stellen.

De losse percelen worden opgenomen in de VBO-database en via Vbo.nl aan potentiële kopers aangeboden. Zowel de aankoop- als verkoopmakelaar maken gebruik van het uitgebreide VBO-netwerk om informatie uit te wisselen.

Van onderhandeling tot overdracht

De agrarisch VBO-makelaar kent de lokale markt en van toepassing zijnde normen en bepalingen. Dit leidt tot een marktconform advies voor een reële maximale prijs. Ook de onderhandelingen over de prijs en voorwaarden kunt u rustig aan hem of haar overlaten. Nadat overeenstemming is bereikt en de koopovereenkomst is opgemaakt, zal de VBO-makelaar de rechten en plichten, die aan de transactie zijn verbonden, uitvoerig met u doornemen. De notaris stelt tenslotte de akte van levering op. Het perceel is succesvol van eigenaar gewisseld.