(Ver)koop en (ver)huur van rechten

U kunt in aanmerking komen voor inkomenssteun in de vorm van bedrijfstoeslag. In deze bedrijfstoeslag zijn subsidies en slachtpremies verwerkt. De bedrijfstoeslag wordt uitgekeerd op basis van toeslagrechten. U kunt in het bezit komen van toeslagrechten door deze te kopen of te huren. Daarnaast kunnen aan uw agrarisch bedrijf en de grond niet alleen toeslagrechten maar ook productierechten verbonden zijn. Deze zijn bepalend voor het volume dat u mag produceren. Zo kunt u te maken hebben met een melk- of suikerquotum, maar ook met dierrechten die bepalen hoeveel varkens, kippen of kalkoenen u mag houden.

Overdracht van rechten

Zowel de toeslagrechten als de productierechten zijn dus medebepalend voor uw uiteindelijke inkomen. Kennis van de procedures en voorwaarden rond het verkrijgen van die rechten en de overdracht ervan, is dan ook uitermate belangrijk. Wat gebeurt er met deze rechten bij wijziging van de rechtsvorm van uw agrarisch bedrijf? En welke gevolgen zijn er voor een bedrijfsoverdracht- of splitsing, vererving of een samenvoeging? In hoeverre heeft u te maken met de 50% regeling als het gaat om uitbreiding van uw varkens- of pluimveebedrijf? Essentiële vragen die uw agrarisch VBO-makelaar kan beantwoorden.

Advies en begeleiding

Naar verwachting zal er ook een handelssysteem beschikbaar komen voor de overdracht van CO2-emissierechten voor die bedrijven die (kunnen) deelnemen aan het EU-ETS systeem. De agrarisch VBO-makelaar houdt dit soort ontwikkelingen en de zich steeds wijzigende wetgeving op het gebied van rechten nauwlettend in de gaten. Zodat hij of zij u van een gedegen advies kan voorzien, ook op juridisch en fiscaal gebied. Daarnaast kan de VBO-makelaar u natuurlijk ook begeleiden bij de prijsbepaling, onderhandeling en overdracht. U bepaalt.