Actualiteiten

Binnen jaar weer inbraak bij eenvijfde van inbraakslachtoffers

inbreker-584-617_680x520_fit

Ruim eenvijfde van de slachtoffers van woninginbraak kreeg binnen een jaar te maken met een nieuwe inbraak. Ruim drie kwart van de slachtoffers kreeg één keer te maken met (poging tot) woninginbraak, 15 procent twee keer en 7 procent drie keer of vaker.

Ruim eenvijfde van de slachtoffers van woninginbraak kreeg binnen een jaar te maken met een nieuwe inbraak. Ruim drie kwart van de slachtoffers kreeg één keer te maken met (poging tot) woninginbraak, 15 procent twee keer en 7 procent drie keer of vaker. Dat blijkt uit nieuwe analyses van het CBS in de Veiligheidsmonitor 2017.

Grotere kans op herhaald slachtofferschap in stedelijke gemeenten

Inwoners van stedelijke gemeenten gaven vaker aan slachtoffer te zijn van woninginbraak dan mensen die in minder verstedelijkte gemeenten wonen. Bovendien waren ze vaker herhaald slachtoffer. In niet-stedelijke gemeenten was16 procentvan de inbraakslachtoffers herhaald slachtoffer, in zeer sterk stedelijke gemeenten was dit28 procent.

Herhaalde slachtoffers voelen zich vaker onveilig

Van de herhaalde slachtoffers acht61 procentde kans groot dat zij opnieuw slachtoffer zullen worden van woningbraak. Bij eenmalige slachtoffers is dat41 procenten bij personen die in het afgelopen jaar geen slachtoffer zijn geweest van woningbraak is dat8 procent. Ook voelen slachtoffers van inbraak zich vaker onveilig in hun buurt.15 Procentvan de herhaalde slachtoffers voelt zich vaak onveilig in eigen buurt, tegen6 procentvan de eenmalige slachtoffers en1 procentvan de niet-slachtoffers.

Herhaalde slachtoffers hebben vaker een alarm

Een kwart van de herhaalde inbraakslachtoffers heeft een alarminstallatie, tegen 18 procent van de eenmalige slachtoffers en 13 procent van de mensen die in het afgelopen jaar geen ervaring met woninginbraak hebben gehad. Bovendien bezitten herhaalde slachtoffers iets vaker rolluiken.

De Veiligheidsmonitor is een terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De cijfers in dit bericht zijn gebaseerd op een grootschalige enquête onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder waarin naar hun ervaringen met veiligheid en slachtofferschap wordt gevraagd. In 2017 hebben bijna 150 duizend personen de vragenlijst ingevuld. Dit grote aantal respondenten maakt het mogelijk om tot op een gedetailleerd niveau betrouwbare uitspraken te doen over de objectieve en subjectieve veiligheid in Nederland.

Bron: CBS

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.