Belangenbehartiging en professionaliseren van het vak

Er zijn genoeg uitdagingen op het pad van makelaars, taxateurs en huurbemiddelaars de komende jaren en VBO wil voor haar leden hier een oplossing aandragen.

De belangrijkste doelstelling is het zorgen voor een stabiele en goed georganiseerde vastgoed- en woningmarkt, met gedeelde normen, een heldere gedrags- en beroepscode, wetgeving die bijdraagt aan een betere organisatie en regie daar waar dit nog niet het geval is.

VBO is daarbij een belangrijke stakeholder in de woningmarkt. We zijn adviserende partij voor bestuurders en beleidsmakers op nationaal en lokaal niveau. We delen onze kennis en expertise, gevraagd en ongevraagd als het beleidsterreinen betreft die onze leden aangaan.

De tweede doelstelling is het verhogen van kennis en kunde van onze leden en het professionaliseren van het vak makelaar en taxateur in het algemeen. Door kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en te waarborgen, gekoppeld aan innovatieve producten, tools en concepten.

Beleidskeuzes

We voorzien de beleidsmakers in Den Haag van achtergronden, data en gegevens die inzicht geven in thema’s die voor jou relevant zijn. Op die manier worden er politieke en beleidskeuzes gemaakt die – als het aan ons ligt –  gunstig uitpakken voor het uitvoeren van jouw dienstverlening als makelaar of taxateur.

Natuurlijk staan wij constant in contact met onze leden of onze activiteiten aansluiten bij wat voor jou belangrijk is. We doen dit door regelmatig bijeenkomsten met onze leden te organiseren en op specifieke dossiers de juiste stakeholders te raadplegen. We houden vanzelfsprekend de markt goed in de gaten en spelen in op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen.

Wil je zelf eens in gesprek gaan met één van onze belangenbehartigers over een zaak waar VBO volgens jou mee aan de slag moet? Aarzel dan niet om contact op te nemen.