Actualiteiten

Ontwikkeling hypotheekrente in 2017 tot dusverre gunstig voor de consument

641-177_680x520_fit

Zoals al verwacht verlaagden veel geldverstrekkers vorige week de rentetarieven. Door de verlagingen daalden met name de gemiddelde rentes op 5, 10 en 20 jaar vast.

Zoals al verwacht verlaagden veel geldverstrekkers vorige week de rentetarieven. Onder de aanbieders die de rentes aanpasten bevonden zich opvallend veel grote namen: MUNT Hypotheken, Aegon, ABN Amro Bank, Nationale Nederlanden en ING. Door de verlagingen daalden met name de gemiddelde rentes op 5, 10 en 20 jaar vast.

Vergelijken we de huidige gemiddeldes met die van eind vorig jaar, dan blijkt dat de variabele rente en de lange rentevaste perioden 20 en 30 jaar vast zijn gezakt. Per saldo bleef 10 jaar vast gelijk. Het momenteel weinig gesloten 5 jaar vast is als enige gestegen. De hypotheekrente heeft zich daarmee in 2017 voor de consument gunstig ontwikkeld. Bovendien introduceerde een aantal aanbieders nieuwe hypotheekproducten met scherpe tarieven.

Opmerkelijk was de grote renteverlaging op de lange rentevaste perioden door ING vorige week. Zeker
omdat de verlaging alleen gold voor de tarieven op annuïteiten en lineair. ING vraagt nu op 20 jaar vast (NHG) voor aflossingsvrij een fors hogere rente dan voor annuïteiten: 3,5% om 2,6%. Banken hanteren in de regel een renteverschil van 0,2% vanwege het verschil in fundingskosten tussen beide aflosvormen.

Opkomende trends binnen het hypotheekadvies
De afgelopen jaren is wel duidelijk geworden dat ‘de’ hypotheekconsument niet bestaat. Zo kochten in 2012 en 2013, op het dieptepunt van de woningmarkt, voornamelijk starters een woning. Door de spectaculaire daling van de hypotheekrente kwam in de jaren erna de doorstroming op gang. Bij de hypotheek van een doorstromer spelen echter andere vragen dan bij die van een starter of bij een oversluiting. Zo kan voor een doorstromer het aanwenden van de overwaarde middels een overbruggingsfinanciering belangrijk zijn of juist het meefinancieren
van een restschuld. Hierdoor kent elke periode vanuit de consument weer andere vragen en behoeften. Dit
wordt nog versterkt door maatschappelijke ontwikkelingen als de toename van flexwerk. In deze editie zetten we enkele trends op een rij die op dit moment in opkomst zijn.

Alternatieve samenlevingsvormen
Het merendeel van de woningen in Nederland wordt gekocht door mensen die zijn gehuwd of die (gaan)
samenwonen. Ongeveer 1 op de 3 woningen wordt verkregen door alleenstaanden of mensen die alleen een
huis kopen. Recent zien we een tendens waarbij ook mensen met andersoortige relaties gezamenlijk op zoek gaan naar een huis: denk aan broer en zus of ouder en kind. Soms is de insteek dan behoefte aan zorg zoals in de situatie waarbij ouders en kind samen een woonboerderij kopen die groot genoeg is om met twee gezinnen te bewonen. Ook de betaalbaarheid van een huis kan de motivatie zijn, in de hand gewerkt door de stijgende huizenprijzen. Verschillende geldverstrekkers bieden mogelijkheden voor dit soort aanvragen al is wel altijd sprake van een bespreekpost. Daarbij is dan met name aandacht voor de bestendigheid van het inkomen. Een aankoop door aanvragers zonder familieband is lastiger rond te krijgen.

Zelfbouw (nieuwbouw met een particuliere opdrachtgever)
Zelfbouw betekent dat een particulier of groep een bouwkavel koopt en van begin tot eind zelf bepaalt wat er gebouwd wordt en met welke partijen (architect, adviseurs, aannemer) er wordt samengewerkt. Wanneer een aantal particulieren samen een project plant, wordt gesproken van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Er ontstaat steeds meer belangstelling voor CPO, met name vanuit groepen met specifieke woonwensen: bijvoorbeeld duurzaam bouwen of seniorenwoningen. Door gezamenlijk te ontwikkelen kunnen woningen bovendien goedkoper tot stand gebracht worden dan bij reguliere projectontwikkeling en individuele zelfbouw. Niet alle geldverstrekkers financieren echter nieuwbouw of zelfbouw. Andere partijen bieden wel mogelijkheden als er sprake is van een aannemer die valt onder een afbouwgarantie. Ook dient een omgevingsvergunning te zijn afgegeven.

Verhuurd pand (beleggingspand)
Hoewel slechts een handjevol geldverstrekkers in Nederland beleggingspanden wil financieren, merken we dat de vraag ernaar fors toeneemt. Vaak is er sprake van particulieren die met een deel van hun vermogen een pand willen aankopen dat ze vervolgens kunnen gaan verhuren. Op deze wijze kan het rendement op vermogen hoger zijn dan momenteel via een spaarrekening kan worden verkregen. Dit kunnen ook ouders zijn die een woning willen kopen voor hun studerende kind. Sommige aanbieders bieden in dat geval wel mogelijkheden.

Trends vanuit veranderende maatschappelijke behoeften
Veel trends ontstaan vanuit maatschappelijke ontwikkelingen. Zo leidt de flexibilisering van arbeid tot een toename van het aantal hypotheekaanvragen door zelfstandigen die minder dan 3 jaar actief zijn. De historisch lage hypotheekrente van dit moment maakt dat veel consument belang hechten aan een verhuisregeling waarmee ze in de toekomst de rente kunnen meenemen naar een volgende woning. Daarnaast zorgt de aandacht voor het besparen van energie en de extra financieringsruimte binnen de hypotheekregels voor meer vraag naar energiebesparende voorzieningen. Tot slot maakt de veranderde tijdsgeest, waarin aflossen belangrijker wordt gevonden dan voorheen het geval was, dat er meer aandacht is gekomen voor producten waarbij aflossing wordt beloond met rentekorting.

Het is van het grootste belang dat geldverstrekkers ook in de toekomst blijven inspelen op de veranderende behoeftes van consumenten, waarbij verantwoorde financiering uiteraard voorop moet blijven staan. De toegenomen concurrentie zorgt er al voor dat verschillende aanbieders zich meer zijn gaan richten op ‘niches’. Toch worden nog lang niet alle groepen consumenten bediend. In deze situaties zou de Nationale Hypotheek Garantie, meer dan nog nu het geval is, een voortrekkersrol kunnen vervullen. Iets dat NHG-directeur Arjen Gielen afgelopen zaterdag in het Financieele Dagblad zelf ook al aangaf. Tegelijk zou de overheid ervoor open moeten staan om eventuele barrières in regelgeving weg te nemen.

(bron: De Hypotheekshop)

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.