Actualiteiten

Peiling meldingsbereidheid vastgoedprofessionals: ‘56% respondenten geconfronteerd met criminaliteit’

meldingsbereidheid vastgoedprofessionals

Meld Misdaad Anoniem (M.) hield in april en mei van dit jaar een peiling over de meldingsbereidheid onder vastgoedprofessionals. Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd door NL Confidential (NLC), blijkt dat 56 procent van de 109 respondenten weleens geconfronteerd is met criminaliteit in zijn of haar werkomgeving. Meld Misdaad Anoniem stelt wel dat de uitkomst geen dwarsdoorsnede van de beroepsgroepen vertegenwoordigt, omdat het gaat om een relatief kleine groep respondenten. De enquête werd verspreid via advertenties en brancheorganisaties, waaronder VBO.

Meldingsbereidheid vastgoedprofessionals

De peiling laat zien dat 27 professionals te maken hebben gehad met misbruik van panden door criminelen. En 21 professionals weten dat concullega’s zakendoen met de verkeerde mensen. Het afschermen van kopers of huurders, bijvoorbeeld door vervalsing van documenten, wordt door sommige respondenten herkend. Net als personen die misbruik maken van financieel en/of kwetsbare pandeigenaren of verhuurders/huurders. Met het aannemen van crimineel geld door derden werd de doelgroep het minst geconfronteerd.

Reacties per branche en provincie

Bijna de helft (45 procent) van het aantal respondenten is werkzaam in de makelaardij, 22 procent in het notariaat, 11 procent in de financiële dienstverlening en de overige respondenten (22 procent) zijn actief in het vastgoedbeheer, investeringen, hypotheekadvies en anders. De reacties kwamen van vastgoedprofessionals uit alle twaalf provincies.

De meeste respondenten zijn actief in de provincie Noord-Brabant, Noord- en Zuid-Holland (14, 12 en 11 procent). Er werd het minst gereageerd vanuit Drenthe, Zeeland en Friesland (6, 5 en 4 procent). Het merendeel is actief in stedelijk gebied.

Mate van ernst

Aan de respondenten werden voorbeelden voorgelegd, die zij als erg tot zeer erg beoordeelden. In volgorde van belangrijkheid vinden de respondenten personen die misbruik maken van financieel en/of sociaal kwetsbare pandeigenaren, verhuurders of huurders het meest ernstig. Zij gaven hiervoor een 4,46 als cijfer, op schaal van 5.

Als tweede kwam naar voren; malafide koper of huurder die wordt afgeschermd, bijvoorbeeld door vervalsing van documenten of een katvanger (4,37/5). Op nummer drie; misbruik van panden door criminelen (4,34/5), gevolgd door personen die crimineel geld aannemen of hiermee een pand financieren (huur, verbouwen etc.) (4,27/5). Als laatste vindt men concullega’s die met de verkeerde mensen zaken doen het minst erg (4,2/5).

Melddrempels

Twijfels over het waarborgen van de anonimiteit (52 respondenten) en de angst voor de gevolgen (46 respondenten) zijn de grootste drempels om te melden. De onzekerheid over de relevantie van een melding (25 respondenten), de onduidelijkheid in de diverse meldroutes (26 respondenten) en het gebrek aan vertrouwen in de opvolging van een melding (29 respondenten) worden tevens gezien als drempel. Bijna niemand ziet angst voor een slecht imago (4 respondenten) als drempel.

Meldmotieven

Zorgen voor een integere branche (69 respondenten), een veilige leefomgeving (60 respondenten) en dat criminelen wegblijven (63 respondenten) zijn de belangrijkste redenen om te melden. Een veilige werkomgeving wordt door 48 professionals gezien als een reden om te melden.

Meldingsbereidheid vastgoedprofessionals

Een drietal situaties werd voorgelegd aan de respondenten, waarbij meerdere antwoorden mogelijk waren. Bij de vraag wat je zou doen als je ziet dat een pand door criminelen wordt misbruikt voor illegale activiteiten (210 antwoorden), zegt 59 procent dit te melden bij de politie. 47 procent bespreekt dit binnen de eigen
organisatie, 44 procent neemt afstand van deze partij, 34 procent overweegt melden bij Meld Misdaad Anoniem. Slechts 2 procent onderneemt geen actie.

Als je hoort dat in jouw werkgebied iemand met antecedenten panden (op)koopt met contant geld (273 antwoorden), zegt 96 procent afstand te nemen van deze partij, 80 procent meldt dit bij de politie, 41 procent richt zich tot de FIU, 24 procent meldt het bij Meld Misdaad Anoniem en 7 procent doet hier niets mee.

Concullega’s die regels en procedures niet altijd opvolgen (180 antwoorden); 60 procent bespreekt dit binnen de eigen organisatie. 55 procent neemt afstand en 28 procent meldt dit via Meld Misdaad Anoniem. Melden bij de brancheorganisatie en de concullega zelf aanspreken noemt een aantal respondenten als mogelijke optie.

Bekendheid meldroutes

Van de respondenten geeft 69 procent aan te weten waar je melding kan doen in het geval van vastgoedcriminaliteit. Voor het onderzoek was 72 procent al bekend met Meld Misdaad Anoniem.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.