Actualiteiten

Rectificatie over de Calcasa Desktoptaxatie

rechter-foto-1251_680x520_fit

In de nieuwsbrieven van VBO van 5 mei 2021 en 21 mei 2021 hebben wij u gewaarschuwd voor het gebruik van de Desktoptaxatie die ING Bank, Calcasa en Taxatheek hebben ontworpen. Bij vonnis van 30 juni 2021 heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat onze uitlatingen over de Desktoptaxatie onjuist zijn en onrechtmatig zijn jegens Calcasa voor zover die vermelden of suggereren dat de Desktoptaxatie zich nog in de testfase bevindt en dat de Desktoptaxatie niet voldoet aan de eisen van de NRVT die met ingang van 30 juni 2021 van kracht zullen zijn. Of de Desktoptaxatie zal voldoen aan de nieuwe eisen van de NRVT was op 5 en 2 mei 2021 nog onzeker, omdat de NRVT op dat moment nog geen rregelgevinghad vastgesteld ten aanzien van hybride taxaties. Met de mededeling dat leden die gebruik maken van de Desktoptaxatie het risico lopen op enorme schade, had VBO de bedoeling haar leden te waarschuwen voor mogelijke civielrechtelijke en tuchtrechtelijke gevolgen indien zij meewerken aan pilots, vooruitlopend op nieuwe regelgeving. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat dit onvoldoende duidelijk is uit de tekst van de nieuwsbrief.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.