Actualiteiten

Stand van zaken agrarisch taxeren ABN AMRO

taxeren-landelijk-vastgoed-1220_680x520_fit

Er gaan geruchten in de markt dat agrarische taxateurs alleen taxaties kunnen aanleveren bij ABN AMRO via de fluX agrarische module. Dit gerucht blijkt – na overleg met ABN AMRO – niet waar te zijn. Hieronder volgt een stand van zaken.

ABN AMRO is een pilot gestart samen met fluX en een 15-tal agrarische taxateurs om een agrarische taxatiemodule te ontwikkelen voor 8 agrarische sub sectoren. Dit initiatief sluit aan bij de interne taxatiesoftware van ABN AMRO.

Tevens geeft ABN AMRO aan dat de vastgoedtaxonomie LAV die door SBR Nexus (in samenwerking met alle banken en taxatiebranche) wordt ontwikkeld, uiteindelijk leidend zal worden. Deze vastgoedtaxonomie zal begin 2022 beschikbaar komen en kan dan worden geïmplementeerd door taxatiesoftwareleveranciers. Dit is in overeenstemming met het bericht dat de taxatiebranche (NVM, NVR, Vastgoedpro, VBO) begin april aan hun achterban hebben medegedeeld.

Aanlevering van agrarisch taxaties bij ABN AMRO kan ook – zolang er nog geen definitieve vastgoedtaxonomie Landelijk Agrarisch Vastgoed (LAV) is – via andere software, aangezien ABN AMRO met een grote groep voorkeurs-taxateurs werkt terwijl in de pilotgroep 15 deelnemers zijn.

Taxaties voor Commercieel- en Corporate vastgoed (uitgezonderd agrarisch vastgoed) kunnen alleen via fluX bij ABN AMRO worden aangeleverd. De belangrijkste reden hiervoor is dat deze taxaties en gebruikte rekenmodellen uniform zijn en daardoor makkelijker te vergelijken en te verwerken zijn door ABN AMRO en aansluit bij de eisen die de externe regelgevers stellen

ABN AMRO streeft ernaar om kwalitatief hoogwaardige data op basis van de vastgoed taxonomie gestructureerd en tevens digitaal te ontvangen. ABN AMRO staat open voor innovatieve initiatieven in de markt die bijdragen aan dit doel.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.