Actualiteiten

Vergunde bouwsom voor bedrijfsgebouwen blijft achter

63-165_680x520_fit

De totale bouwsom van de afgegeven vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen steeg de afgelopen jaren veel harder dan de bouwsom van vergunningen voor bedrijfspanden.

De totale bouwsom van de afgegeven vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen steeg de afgelopen jaren veel harder dan de bouwsom van vergunningen voor bedrijfspanden. Wel loopt de vergunde bouwsom voor bedrijfspanden sinds het derde kwartaal van 2016 op. Dit meldt het CBS op basis van nieuw gepubliceerde indexreeksen over vergunde bouwsommen op basis van een vernieuwde berekeningsmethode.

De bouwsom in een afgegeven vergunning betreft een schatting van de waarde van de materiaal- en arbeidskosten van de bouwopdracht. De totale vergunde bouwsom voor woningen was in januari 2017 ruim 40 procent hoger dan in december 2012. Voor bedrijfspanden lag de bouwsom bijna 15 procent lager. Bij bedrijfspanden moet gedacht worden aan bedrijfshallen, agrarische gebouwen, kantoren en scholen.

In deze statistiek worden verleende bouwvergunningen van 50 duizend euro of hoger meegenomen. De vergunde bouwsom kan per maand sterk fluctueren, daarom rapporteert het CBS in dit bericht het 12-maandsgemiddelde van deze cijfers. De hier gepubliceerde reeks start daardoor in december 2012.

Bouwsom voor verbouw woningen stijgt harder dan voor nieuwbouw
De werkzaamheden voor overige bouw, zoals verbouw, herstel of uitbreiding, laten sinds december 2012 een gestage toename zien. Tussen december 2012 en januari 2017 steeg het 12-maandsgemiddelde van de totale bouwsom voor overige werkzaamheden met ruim 60 procent.

Zowel het aantal vergunde nieuwbouwwoningen als de totale bouwsom steeg in dezelfde periode met bijna 40 procent, maar de fluctuaties zijn groot. In de loop van 2013 daalde de totale bouwsom met meer dan 25 procent. In 2014 en 2015 nam de bouwsom sterk toe, om vervolgens in de eerste helft van 2016 weer te dalen. In de tweede helft van 2016 nam de totale vergunde bouwsom voor nieuwbouwwoningen weer toe.

In 2016 werd voor ruim 53 duizend nieuwbouwwoningen een vergunning verleend. Gemiddeld bedroeg in 2016 de geschatte bouwkosten per nieuwe woning ongeveer 128 duizend euro.

Voorzichtig herstel nieuwbouw bedrijfsgebouwen
Voor bedrijfsgebouwen daalde de totale bouwsom tussen december 2012 en januari 2017, zowel voor verbouw als voor nieuwbouw. De bouwsom voor verbouw daalde minder sterk dan voor nieuwbouw. Vanaf september 2016 neemt de bouwsom voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen toe.

(bron: CBS)

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.