Actualiteiten

Wet ‘Goed verhuurderschap’ in voorbereiding

Estate agent giving house keys to customer and sign agreement in office.

Het wetsvoorstel ‘Goed verhuurderschap’ is afgelopen juni ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het verhuren van woon- of verblijfsruimten. Door een norm voor goed verhuurderschap te introduceren en gemeenten de mogelijkheid te geven om een verhuurvergunning te verplichten, kunnen gemeenten actief sturen op goed verhuurderschap. Zo kunnen gemeenten extra eisen stellen aan de verhuurder, als het gaat om het onderhoud van de woning en de maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen.

Op 14 september 2022 komt minister De Jonge met een verslag over de regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegenaan van ongewenste praktijken.

Positie van woningzoekenden en huurders

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) ziet dat de positie van woningzoekenden en huurders zwak is door het te kort aan woningen. ‘Mensen hebben te maken met te hoge huurprijzen, achterstallig onderhoud, maar ook komen intimidatie en discriminatie voor. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke en betaalbare woning. We moeten mensen in bescherming nemen tegen verhuurders, die niet het beste voor hebben met hun huurders. Het kabinet wil daarom met het wetsvoorstel een einde maken aan de misstanden door gemeenten meer mogelijkheden te geven om harder op te treden.’

Algemene regels goed verhuurderschap

Er komt een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap in de vorm van algemene regels. Deze norm moet ervoor zorgen dat gestuurd en gehandhaafd kan worden op het gedrag dat van de verhuurder, de verhuurbemiddelaar of de aanbieder van verblijfsruimte voor arbeidsmigranten verwacht mag worden. Daarnaast zien deze regels toe op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie, de plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen en de plicht om de huurder over enkele zaken te informeren. Zo mogen verhuurbemiddelaars geen dubbele bemiddelingskosten vragen en gaat het ook over de rechten en plichten van de huurder aangaande het gehuurde.

Bekijk hier het hele overzicht.
Bron: De Rijksoverheid

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.