Actualiteiten

Gemeente Oost Gelre trekt omgevingsvergunning in

Construction workers reviewing blueprint at construction site.Roof with mineral rockwool in wall section. House under construction with insulation glass wool on an attic floor

Het college van de gemeente Oost Gelre trekt een eerder verleende omgevingsvergunning in voor het verbouwen van een schuur tot Bed & Breakfast. De initiatiefnemer is namelijk niet op tijd begonnen met de bouwwerkzaamheden. De initiatiefnemers stellen zich op het standpunt dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met het college. Daarnaast bestonden er problemen met de aannemer en zijn de bouwactiviteiten begonnen nog vóórdat de vergunning werd ingetrokken.

Het college legt uit dat het belang van intrekking van de omgevingsvergunning komt, omdat er niet is voldaan aan de inmiddels aangescherpte eisen uit het Bouwbesluit over isolatie. Terwijl volgens de initiatiefnemer wel werd voldaan aan de toen geldende eisen. Om deze redenen had het college volgens initiatiefnemer de vergunning niet mogen intrekken.

Wet

Wanneer er geen handelingen zijn verricht binnen de gestelde termijn, mag de gemeente een omgevingsvergunning intrekken. Zo is te lezen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo), artikel 2.33, lid 2. Bij het nemen van een dergelijke beslissing, moet een belangenafweging plaatsvinden. Zo vertelt de Afdeling: “Tot die belangen behoren naast de door het bestuursorgaan gestelde belangen, ook de financiële belangen van vergunninghouder. Daarbij wordt meegewogen of het niet tijdig gebruikmaken van de vergunning aan de vergunninghouder is toe te rekenen”.

Nadelige gevolgen

Het intrekken van een omgevingsvergunning kan voor de initiatiefnemer nadelige gevolgen hebben, zoals het niet meer verder kunnen gaan met een bouwproject. Al mogen deze niet onevenredig zijn tot de met de intrekking te dienen doelen. Zoals eerder in deze uitspraak is voorgekomen.

In dit geval oordeelt de Afdeling dat het college een juiste belangenafweging heeft gemaakt.
Het feit dat pas zeven jaar na vergunningverlening met de bouw is gestart, mocht hierbij zwaar wegen. Daarnaast blijkt niet dat er concrete afspraken zijn geweest op basis waarvan de initiatiefnemer mocht vertrouwen dat de vergunning niet zou worden ingetrokken. Verder beslist de Afdeling dat de reeds uitgevoerde bouwwerkzaamheden vóór de intrekking zo gering zijn, dat intrekking alsnog mogelijk is. Daarnaast mocht het college de nieuwe isolatienormen meewegen, nu het bouwplan volgens deze regels niet meer op alle punten voldoet. De afdeling acht met deze intrekking, niet onevenredig te zijn tot de met de intrekking te dienen doelen.

Lees hier het hele verhaal.

Bron: Omgevingsweb

 

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.