Actualiteiten

Landelijk actieplan voor 60.000 extra studentenwoningen in 2030

Parliament building, museum and skyscrapers in The Hague, Netherlands.

Op 8 september jl. heeft het kabinet samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030 gepresenteerd. Met dit plan willen de partijen tot een uitbreiding komen van 60.000 betaalbare studentenwoningen over een periode van 8 jaar. Het kabinet probeert daarnaast meer grip te krijgen op de instroom van internationale studenten. 

Om het tekort van circa 26.500 studentenwoningen aan te pakken, moeten er de komende twee jaar versneld 37.500 flexwoningen worden gebouwd. Ook wil het kabinet bestaande bouw beter benutten door hospitaverhuur te stimuleren. Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van vorig jaar bleek dat de krapte in 2030 zal oplopen tot circa 57.000.

60.000 Studenteneenheden in 8 jaar tijd

Het doel is 60.000 studenteneenheden in 8 jaar tijd te realiseren door nieuwbouw en het beter benutten van de bestaande bouw door hospitaverhuur te stimuleren. Ook wordt er ingezet op het versneld bouwen van meer flexwoningen, circa 37.500 in tussen de periode 2022-2024.

Huisvesten van studenten in omliggende gemeenten

Met gemeenten zijn er afspraken gemaakt over het huisvesten van studenten in omliggende gemeenten in de regio en (tijdelijke) huisvesting op de campus. Het kabinet investeert tevens 37 miljoen euro via stimuleringsregeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) waar ook studentenwoningen uit worden betaald.

Een betaalbare studentenwoning

Studenten hebben nog te vaak te maken met te hoge huren en slechte woningen. In juni 2021 is het wetsvoorstel ‘Goed Verhuurderschap‘ ingediend bij de Tweede Kamer. Dit moet een basisnorm gaan worden voor algemene regels, waar verhuurder aan moeten houden. Gemeenten krijgen hierdoor de mogelijkheid om te gaan handhaven op excessieve huurprijzen. Bijvoorbeeld door strenge vergunningsvoorwaarden eisen te stellen. Verhuurders worden dan geacht zich te houden aan de maximale huurprijzen, conform het woningwaarderingsstelsel.

Een jaar na ondertekening

Met alle partijen is afgesproken om binnen een jaar na ondertekening richtlijnen te ontwikkelen voor betaalbare studentenwoningen. Daarnaast maken gemeenten passend gronduitgiftebeleid voor betaalbare studentenhuisvesting en zetten zich in voor de realisatie van betaalbare studentenwoningen op gronden en in gebouwen van derden.

Bekijk hier het hele bericht.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.