Actualiteiten

Nieuwe wetten en wijzigingen per 1 januari 2022

istock-1299822012-1409_680x520_fit

Het begin van een nieuw jaar betekent vaak een verandering in verschillende wetten en regels. Wat gaat er precies veranderen per 1 januari 2022? De belangrijkste wijzigingen op het gebied van de woningmarkt een rij.

Voor de vrije sector wordt de jaarlijkse huurverhoging voor tot mei 2024 wettelijk beperkt tot inflatie plus 1%-punt. Voor huurwoningen in de vrije sector geldt vanaf 1 januari 2022 een verhoging van maximaal 3,3%. De huren in de gereguleerde sector zijn bevroren tot 30 juni 2022.

Om woningzoekenden meer kans te geven op een betaalbare koopwoning, kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2022 een opkoopbescherming invoeren. Dit kan in gebieden of buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen, of wanneer de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur. Gekochte woningen kunnen dan enkel in uitzonderingsgevallen verhuurd worden. Lees hier meer over de Opkoopbescherming.

Onlangs hebben verschillende steden aangegeven gebruik te maken van de Opkoopbescherming of zijn bezig de afspraken vast te leggen, maar de voorwaarden verschillen nogal. Een klein overzicht:

Behalve met een opkoopbescherming voor bestaande woningen zijn gemeenten ook bezig met een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwhuizen. Uit een enquête van de Volkskrant blijkt dat meer dan 130 gemeenten met een zelfbewoningsplicht willen voorkomen dat nieuwbouwhuizen in handen vallen van beleggers die de koopwoningen omzetten in huurhuizen.

Per 1 januari 2022 moeten verkopers en verhuurders bij de verkoop of verhuur van hun woning of gebouw het energielabel ook tonen in advertenties. De tijdelijke opschorting van de handhaving op deze zogeheten advertentieplicht komt daarmee te vervallen.

De NHG-kostengrens zal in 2022 verhoogd worden van de huidige €325.000 naar €355.000 vanwege de sterke stijging van de huizenprijzen. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd dan is de grens 6% hoger, namelijk €376.300 in 2022 (van €344.500 in 2021). In 2021 betalen woningkopers 0,7% over de hoogte van hun hypotheek voor het afsluiten van NHG. Per 1 januari 2022 zal de borgtochtprovisie afnemen naar 0,6%. Lees hier meer.

Meer weten over wat er verandert als je een hypotheek afsluit in 2022? De Hypotheker heeft het op een rij gezet. Zo is er minder hypotheekrenteaftrek voor hoge inkomens en gaan private leasecontracten zwaarder wegen op de maximale hypotheek.

In 2022 wordt het gebruik van de bruto inhoud naar de gebruiksoppervlakte in een WOZ-taxatie de standaard. Daarmee wordt een periode van vijf jaar afgerond waarin er geleidelijk is overgegaan van m3 naar m2 als gebruiksoppervlakten van woningen.

Daarnaast heeft de oververhitte woningmarkt ook zijn weerslag op de WOZ-waarden van 2022. Deze zijn enorm gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De WOZ-waarden die begin 2022 bekend gemaakt worden liggen gemiddeld 9,5% hoger dan de WOZ-waarden in 2021. Omdat de WOZ-taxaties altijd een jaar achterlopen, zullen de waarden die begin 2023 worden verstuurd ook weer hoger zijn.

Wat nog niet bekend is, maar waarschijnlijk wel voor 2022 op de planning staat, is de cap op de WOZ. Het voorstel is om het aantal punten van de WOZ-waarde van een woning in het woningwaarderingsstelsel te maximeren tot 33% van het totale puntenaantal. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat gereguleerde woningen door snel stijgende huizenprijzen sneller in het vrije huursegment terecht komen, terwijl ze daar langs andere maatstaven niet thuishoren. Met de aangepaste Huurprijscheck van de Huurcommissie kunnen huurders alvast de nieuwe maximale huurprijzen vanaf januari 2022 berekenen.

Stichting Certificering Voor Makelaars (SCVM) start per 1 januari 2022 een Huurkamer. Hiermee komt er één centraal register dat de kwaliteitseisen, beroeps- en gedragsregels voor huurbemiddelaars vaststelt. Dit register geeft een antwoord op de roep om meer regie en kwaliteit in de huurmarkt en geeft dit consumenten bij eventuele misstanden de mogelijkheid gehoord te worden via het tuchtrecht.

Vanaf 1 januari 2022 wordt de subsidie bij twee verduurzamingsmaatregelen voor woningen verhoogd. Woningeigenaren en VvE’s krijgen dan in plaats van zo’n 20% ongeveer30% terug op hun investering. De subsidie kan besteed worden aan twee isolatiemaatregelen of een combinatie van een isolatiemaatregel met een (hybride warmtepomp).

Per 1 januari 2021 is het nieuwe Stelsel Energieprestatie Gebouwen in werking getreden waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ vormt de basis aan de hand waarvan de energieprestatie van een gebouw kan worden bepaald.

In 2022 wordt dit geactualiseerd. De belangrijkste verandering is een nieuwe versie van de bepalingsmethode, NTA 8800:2022. Een informele versie van de NTA wordt gepubliceerd op gebouwenergieprestatie.nl. Hierin zijn de aanpassingen met track changes bijgehouden. Ook worden de beoordelingsrichtlijnen BRL 9500 Utiliteitsbouw en Woningbouw en BRL 9501 aangepast. Na een gewenningsperiode van vijf maanden is het voornemen om de onderdelen op 1 juni 2022 wettelijk in werking te laten treden.

In het gepresenteerde coalitieakkoord is opgenomen dat het nieuwe kabinet de verhuurderheffing per 2023 afschaft. Maar voordat het zover is, geldt de verhuurderheffing nog wel in 2022. Wel is er sprake van een nieuw tarief, namelijk 0,332%. De verhuurderheffing wordt hierdoor in 2022 met € 831 miljoen verlaagd.

In combinatie met de verlaging van de verhuurderheffing in 2022 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met Aedes afspraken gemaakt over de inzet van de extra investeringsruimte. De afspraken gaan over het uitfaseren van alle sociale huurwoningen met een slecht energielabel (E, F, G), de bouw van meer sociale huurwoningen en de bouw van tijdelijke- flexwoningen, geclusterde woonvormen voor ouderen en het ombouwen van panden naar woningen.

Vanaf 1 januari 2022 geldt de aangepaste Woningwet waarmee corporaties, huurdersorganisatie en gemeenten aan de slag kunnen met het toewijzen en verduurzamen van (gereguleerde) huurwoningen en de leefbaarheid. Onnodige details zijn geschrapt en regels zijn vereenvoudigd of verduidelijkt. Woningbouwcorporaties kunnen meer doen op maatschappelijk vlak. Zo vervalt het maximum investeringsbedrag voor leefbaarheid, mogen corporaties bij het verduurzamen van hun bezit de direct betrokken particuliere eigenaren ontzorgen en wordt de gemeentelijke woonvisie verplicht. Ook zijn er aanpassingen in het passend toewijzen, de tijdelijke huurcontracten voor flexwoningen en de vrije toewijzingsruimte voor vrijkomende huurwoningen.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.