Actualiteiten

NRVT Tucht doet uitspraak inzake Desktoptaxatie

hybride taxaties

Op 17 juli 2023 heeft NRVT Tucht een uitspraak gedaan inzake een geschil tussen een opdrachtgever en een taxateur die heeft meegewerkt aan een desktoptaxatie. Dit is de eerste uitspraak van tucht met betrekking tot het onderwerp desktoptaxatie en naar verwachting zal dit komende tijd vaker voorkomen. De uitspraak kun je hier nalezen.

NRVT Tucht doet uitspraak inzake Desktoptaxatie

De tuchtrechter constateert dat de betreffende taxatie niet voldoet aan de NRVT-regelgeving. De kern van de uitspraak is dat een Desktoptaxatie wordt aangemerkt als een Bureauwaardering, in die zin dat de uitwerking van een Desktoptaxatie wordt getoetst aan de eisen die gesteld worden aan een Bureauwaardering. VBO is het met dat standpunt eens, maar wij vinden de uitspraak toch in zekere zin teleurstellend.

Kerntaken

Voor een taxateur die is ingeschreven bij NRVT zijn de zogenaamde zes kerntaken de weg om te komen tot een correcte waardering. De tuchtrechter stelt vast dat bij NRVT ‘comply of explain’ van toepassing is. Dat wil zeggen; indien je wilt afwijken van de in NRVT-regelgeving opgenomen Bureauwaardering, je dat wel goed moet onderbouwen.

De betreffende taxateur heeft in dit geval zijn referenties onvoldoende geanalyseerd en slechts genoemd. Het fundamentele beginsel van zorgvuldigheid en transparantie is daarmee geschonden. VBO vindt dat dit een ernstige misstap is, omdat hiermee de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de taxateur in gevaar is gebracht, gedreven door kosten- en tijdsbesparingen.

Verzachtende omstandigheden

Teleurstellend is het feit dat de tuchtrechter geen uitspraak doet over het feit dat de betreffende taxateur maar liefst 86 kilometer van het te taxeren object werkzaam is. Teleurstellend is ook de maatregel: slechts een waarschuwing omdat er sprake is van ‘verzachtende omstandigheden’.

Volgens VBO kan er in dit dossier nooit sprake zijn van verzachtende omstandigheden. Reeds in januari 2023 heeft NRVT een waarschuwing verstuurd rondom dit product, nadat zij via toezicht hadden geconstateerd dat taxateurs niet voldeden aan de regelgeving van NRVT. Wij juichen dan ook toe dat NRVT nu haast maakt met uitvoeren van het doorlopend toezicht, vooral waar het gaat om taxateurs die meegewerkt hebben of nog meewerken aan dit product.

Het behoeft wat VBO betreft geen herhaling dat bij iedere waardering die jij afgeeft je jezelf dient af te vragen of je jouw handtekening wel kunt zetten als er van je gevraagd wordt om de regels van NRVT ter zijde te schuiven. Het antwoord daarop is ronduit: NEE.

Oproep

Van professionele opdrachtgevers, waaronder financiers en NHG, mogen wij verwachten dat zij slechts opdrachten aan taxateurs geven waarvan zij zeker weten dat de taxateur die ook naar eer en geweten kan uitvoeren. Wij roepen financiers dan ook op nu uitsluitend opdrachten te verstrekken die in overeenstemming zijn met NRVT-regelgeving.

In het kader van een Taxatie op Afstand zal men dan ook moeten aansluiten bij de regelgeving die NRVT heeft vastgesteld rondom Bureauwaardering. Deze Bureauwaardering is tot stand gekomen in afstemming met NRVT.

VBO gaat graag in gesprek met alle belanghebbenden om de gevolgen van deze uitspraak met elkaar te bespreken.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.