Actualiteiten

Reactie branche-/beroepsorganisaties op NRC-artikel

taxaties-prijzen-verhogen-1027_680x520_fit

Op 20 juli heeft NRC een artikel gepubliceerd over de taxatiemarkt. In dit bewuste artikel staat een aantal denkfouten. NVM, Vastgoedpro en VBO betreuren daarom dat niet om een reactie is gevraagd door de redactie.

In het artikel van het NRC wordt gesuggereerd dat een taxateur de verkoopprijs bepaalt en dat taxateurs een prijsopdrijvend effect op de markt hebben. Dat is niet juist.

De taxatie is een momentopname van de woning, waarbij de marktwaarde op basis van feiten, berekeningen en marktkennis op één bepaald moment wordt geschat. De taxateur kijkt onder meer naar de intrinsieke waarde van de stenen, de kozijnen, de installaties en de waarde van de grond. Daarbij neemt de taxateur ook in ogenschouw wat vergelijkbare objecten volgens de markt waard zijn. Daarmee bepaalt de taxateur de markt niet, maar vólgt hij deze.

NVM, Vastgoedpro en VBO pleiten daarom al langer voor het naar voren halen van de taxatie in het koopproces. Aangezien de taxateur nu aan bijna het einde van het koopproces taxeert, wordt de taxateur helaas daarmee een eventuele dealbreaker.

Partijen die bij de koop betrokken zijn (verkoper, koper, makelaar, adviseur en hypotheekverstrekker) hebben allemaal baat bij ‘een waarde die minimaal gelijk is aan de koopsom’ want anders gaat de koop niet door. Zij proberen allemaal met enige regelmaat de taxateur onder druk te zetten om de marktwaarde niet lager dan de koopsom vast te stellen. De koopsom is vaak bekend.

Wanneer de potentiele koper eerder dan nu het geval is beschikt over het taxatierapport, dan kan hij of zij met de informatie van de taxateur in de hand een bod doen. Dat bod hoeft niet in lijn te zijn met de getaxeerde waarde; het staat de koper uiteraard vrij om vanuit andere overwegingen -zoals emotionele waarde of marktomstandigheden zoals de huidige krapte op de woningmarkt – meer of minder te bieden op een object.

NRVT en NWWI

Het onafhankelijke NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen. De brancheorganisaties NVM, Vastgoedpro en VBO hebben elk één zetel in de Centrale Raad waar zestien stemgerechtigde leden en drie adviserende leden aan tafel zitten, voorgezeten door Prof. dr. P. van Gool. Het NWWI valideert taxatierapporten conform de norm van het NRVT.

Natuurlijk kan het altijd beter. Als sector blijven we werken aan doorlopend toezicht, verbetering van het taxatierapport en geven we taxateurs de handvatten om zich te blijven ontwikkelen. Dat heeft er dit jaar onder andere in geresulteerd dat er branchebreed wordt gewerkt aan een nieuw taxatierapport dat medio 2021 live gaat. Dit nieuwe rapport is beter leesbaar voor de consument en is onder meer verdiepend en uitgebreid op het gebied van duurzaamheid en bouwkundig-constructieve aspecten.

Daarnaast worden taxateurs naast hun jaarlijkse gebruikelijke bijscholing van 20 uur nog extra geschoold in het gebruik van het nieuwe taxatierapport. Tenslotte zullen ze ook worden getoetst op hun kennis van het nieuwe rapport en vinden er continue assessments plaats. Hiermee verwachten alle betrokken partijen dat het taxatierapport nog meer waarde zal krijgen in het koop- en financieringsproces en dat er een nog grotere transparantie komt met betrekking tot de schatting van de waarde van de woning.

Lees hier het artikel van de NRC

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.