Actualiteiten

Wijzigingen tarieven bij Kadaster per 1 januari 2024

woman working with digital cadastral map land register database on computer in office

Let op: met ingang van 1 januari 2024 hanteert het Kadaster nieuwe tarieven voor zijn dienstverlening en dat zal ook gevolgen hebben voor de kosten die jij maakt tijdens je dagelijkse werkzaamheden als makelaar of taxateur. Het betreft een algemene inflatiecorrectie van 13,2 procent met daarbij een verhoging van 6,3 procent voor enkele productgroepen. De belangrijkste aanpassingen vind je verderop in dit artikel.

‘Blijvende afname van transacties in vastgoedsector’

‘We beseffen dat dit een relatief forse stijging is die gevolgen kan hebben voor onze klanten. We hebben te maken met een daling van inkomsten. Dit komt door een blijvende afname van transacties in de vastgoedsector en een daling van het gebruik van diensten van het Kadaster. Ook hebben we te maken met stijgende kosten door inflatie’, aldus het Kadaster op de eigen website.

Het Kadaster bepaalt jaarlijks op basis van het meerjarenbeleidsplan, de meerjarenbegroting en actuele ontwikkelingen of tariefwijzigingen noodzakelijk zijn. Dat is voor komend jaar dus het geval. ‘Zo kunnen we de rechtszekerheid blijven borgen en de dienstverlening in stand houden.’

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de tarieven voor 2024 goedgekeurd.

Belangrijkste aanpassingen:

– Een inflatiecorrectie van 13,2% voor alle tarieven (behalve het tarief voor kabel- en leidinginformatie).

– Een verhoging van 6,3% van de tarieven (naast de inflatiecorrectie) voor enkele productgroepen. Deze worden op de tarievenpagina van het Kadaster gespecificeerd.

– Een verlaging van het tarief voor kabel- en leidinginformatie (KLIC-melding) van € 11,50 naar € 11,- per melding.

– Een verhoging van het tarief voor een objectlijst van € 1,20 naar € 3,35.

Aangepaste dienstverlening

Naast de gewijzigde tarieven voert het Kadaster ook in de dienstverlening veranderingen door. Dat meldden wij in onze vorige nieuwsbrief. Sinds 20 november jongstleden kun je als makelaar of taxateur alleen nog op naam zoeken als je bent aangesloten bij een branche-organisatie. Een positieve ontwikkeling voor jou als VBO-lid.

Door zoeken op naam moeilijker te maken, wil demissionair minister Hugo de Jonge misbruik van persoonsgegevens uit de openbare registers van het Kadaster minimaliseren. Het Kadaster heeft hierover met relevante partijen en brancheorganisaties gesproken, waaronder VBO.

Verder zal in 2024 eHerkenning als toegangspoort tot het Kadaster gaan fungeren. Volgens De Jonge is de tool ‘cruciaal om het verantwoord ontsluiten van informatie bij het Kadaster toekomstbestendig te maken’.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.