Actualiteiten

Woningbouw door corporaties weer toegenomen

huisbouwen-1379_680x520_fit

Woningcorporaties bouwden vorig jaar 15.199 nieuwe woningen, blijkt uit de Aedes-benchmark. Dat is 14% meer dan in 2019. In dat jaar werd de neergaande trend in de woningbouwproductie door corporaties omgebogen. De kosten om een huis te bouwen namen met 13% toe in vergelijking met het jaar daarvoor.

De woningbouwproductie van woningcorporaties viel na 2013 stevig terug. In dat jaar werden maar liefst bijna 30.000 nieuwe woningen gebouwd maar werd tevens de verhuurderheffing ingevoerd. In 2018 werd het dieptepunt bereikte met 12.743 woningen. In 2019 nam de productie weer licht toe en de stijging heeft zich doorgezet in 2020 met een nieuwbouwproductie van 15.199 woningen.

Corporaties spraken begin dit jaar in de Actieagenda Wonen de ambitie uit om hun woningbouwproductie stap voor stap te verhogen naar 25.000 nieuwbouwwoningen per jaar.

63% van de woningen werd gebouwd in een (hoog)gespannen woningmarkt, waar veel mensen een betaalbaar huis zoeken. Het merendeel zijn sociale huurwoningen, maar er vallen ook middeldure huurwoningen en onzelfstandige eenheden onder. 71% van de nieuwbouwwoningen heeft een huur onder de zogeheten aftoppingsgrens van € 633,25. De gemiddelde huur is € 629 per maand.

Het aantal kleine woningen (minder dan 40 m2) nam af met 16%. Het aantal grotere woningen nam juist toe.

De gemiddelde stichtingskosten (grond, bouwkosten en overige kosten) van een woning bedragen € 187.000. De gemiddelde stichtingskosten per vierkante meter namen toe van € 2.256 in 2019 naar € 2.560 in 2020. Dat is een toename van 13%.

De toename van de stichtingskosten wordt met name veroorzaakt door toename van de bouwkosten, die maar liefst 18% stegen. De grondkosten stegen 3%. De gemiddelde grondkosten bedragen € 22.861 per woning.

Het energetische kwaliteitsniveau van nieuwbouwwoningen wordt steeds hoger. Van de nieuwe woningen heeft 84% geen gasaansluiting meer. Het aantal nieuwe woningen met een warmtepomp werd meer dan verdubbeld. Ook het aandeel van woningen met externe warmtelevering (warmtenetten) stijgt al jaren. Zonnepanelen zijn een standaard ontwerpoplossing voor nieuwbouwwoningen geworden. De meest voorkomende manieren om aardgasvrij te bouwen leiden niet per se tot hogere stichtingskosten.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.