Landelijke verplichting energielabel C

energie-label-c-verplichting-1

Beschikt jouw kantoor nog niet over energielabel C?

VBO staat je duurzaam bij

Met ingang van 1 januari 2023 moet kantoorvastgoed minimaal energielabel C hebben. Voldoe jij nog niet aan deze verplichting en wil je hier wat aan doen en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Laat je adviseren door een VBO-makelaar/taxateur en zorg dat je klaar bent voor de toekomst.

Waarom heb ik energielabel C nodig?
Nederland beoogt klimaatneutraal te zijn in 2050 en daar hoort ook een klimaatneutraal gebouwde omgeving bij. Het is allemaal onderdeel van de in december 2019 gestarte Green Deal: het plan van de Europese Commissie om de EU CO2-neutraal te maken. Dit heeft ook aanzienlijke gevolgen voor de vastgoedmarkt, omdat gebouwen natuurlijk een grote rol spelen in de CO2-uitstoot.

Welke verplichting geldt er nu voor mij?
Het energielabel is verplicht vanaf 1 januari 2021 bij de bouw, verkoop en verhuur van utiliteitsgebouwen. Denk aan kantoren, horeca, onderwijs, sport, winkels, overheidspanden en gezondheidsgebouwen. Maar er zijn uitzonderingen, want er is geen labelplicht voor bijvoorbeeld industriehallen, monumenten, tijdelijke gebouwen, religieuze gebouwen en kleinere bouwwerken.

Sinds 1 januari 2023 komt daar bovenop dat voor alle kantoren groter dan 100 vierkante meter de verplichting geldt om een energielabel C te hebben. Ook al is er geen sprake van verkoop of nieuwe verhuur. Een energielabel met een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per vierkante meter per jaar of een energielabel met de letter C of beter is dus een vereiste als jij een vastgoedkantoor bezit.

Deze verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit 2012. De maatregel dient ook te zorgen voor een stukje bewustwording en stimulering van investeringen in duurzame technologieën, wat op den duur weer moet bijdragen aan een groenere en energiezuinigere vastgoedsector.

Kan ik in de problemen komen?

Zeker. Niet voldoen aan de eis van energielabel C kan leiden tot boetes en belemmeringen bij verhuur of verkoop. Vanaf 1 januari 2023 handhaven gemeenten en omgevingsdiensten op de verplichting. Het bevoegd gezag kan na het toezicht verschillende handhavingsmaatregelen nemen, zoals het opleggen van een dwangsom. Per situatie wegen de handhavingsinstanties af welke maatregelen nodig zijn.

VBO-makelaar/taxateur en energieprestatieadviseur Jack Goossens volgt de ontwikkelingen op de voet. “Ik constateer dat gemeenten keurig een brief sturen aan de eigenaren van kantoren om hun erop te wijzen dat de verplichting geldt en ze actie dienen te ondernemen. Het handhaven gebeurt nu nog niet, maar ik denk dat gemeenten vanaf 2024 gaan optreden als er geen actie komt vanuit de eigenaar.”

Zijn er uitzonderingen?
Ja, de energielabel C-verplichting geldt niet voor kantoorpanden die kleiner zijn dan 100 vierkante meter of waarvan de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) kleiner is dan 50 procent van het totale gebruiksoppervlakte.

Verder zijn er uitzonderingen voor monumenten, gebouwen die maximaal twee jaar worden gebruikt, kantoorpanden die worden onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet en kantoorgebouwen die geen energie verbruiken om het binnenklimaat te regelen. Kantoren die maatregelen nodig hebben om energielabel C te realiseren, en die een terugverdientijd hebben van meer dan tien jaar, vallen ook buiten de verplichting.  

energie-label-c-verplichting-2

Hoe kan ik snel van energielabel D naar C?

Er zijn verschillende maatregelen nodig. Denk aan het verbeteren van isolatie, de installatie van energiezuinige verwarming, ventilatie en een ander type verlichting. Of stap over op duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen die bijdragen aan een betere energieprestatie. Gebouweigenaren moeten een gecertificeerd energieadviseur raadplegen om de huidige energieprestatie te beoordelen en geschikte verbeteringen voor te stellen. Schakel een makelaar of taxateur van VBO in om je te helpen bij deze stappen.

“Je merkt dat er behoefte is aan iemand die je daarin begeleidt en voorziet van advies Een kantoorpand upgraden naar energielabel C kan al gauw ettelijke tienduizenden euro’s kosten en hoe kan dit weer terugkomen in de huur/verkoop? Aan de andere kant merk je ook dat huurders/kopers bereid zijn om meer te betalen voor een object met een goed energielabel, de stookkosten zijn immers laag”, zegt Goossens.

Zijn er veel kantoren die net als ik nog niet aan de eis voldoen?

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn er ruim 60.000 kantoren in Nederland die een energielabel C-verplichting hebben. Per 1 juli 2023 beschikt 10 procent van die kantoren over energielabel D of slechter en 31 procent heeft nog niet eens een energielabel. De rest, dus 59 procent, valt in de categorie van energielabel C of hoger. Een aanzienlijk deel van de kantooreigenaren binnen het vastgoed heeft dus nog huiswerk.

“Ik merk met name dat de grote beleggers/eigenaren en overheden voortvarend aan de slag zijn gegaan en al ver op weg zijn met hun kantoren te labelen. De kleine belegger/eigenaar worstelt nog met de verplichting van energielabel C op een kantoorpand. Je merkt dat ze eigenlijk niet zo goed weten wat ze moeten doen”, aldus Goossens.

Waar kan ik terecht voor ondersteuning?

VBO staat jou natuurlijk bij in deze duurzaamheidstransitie. Ga naar www.vbo.nl en zoek de VBO-makelaar/taxateur binnen de categorie Bedrijfsmatig Vastgoed uit jouw buurt. Op https://www.rvo.nl/bouwen-wonen vind je achtergrondinformatie, rapporten en infographics over de energielabel C-kantoren.

energie-label-c-verplichting-1