Kwaliteit & zekerheid

Nagenoeg alle VBO-makelaars en –taxateurs zijn gecertificeerde, vakbekwame makelaars en taxateurs die permanent worden getoetst op hun vakkennis. De gecertificeerde VBO-leden zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister SCVM dat strenge eisen aan inschrijving stelt. De VBO-taxateurs staan ook geregistreerd in het register NRVT.

De dienstverlening van de leden wordt gewaarborgd door de VBO Beroeps- en gedragscode. Op hun bemiddeling en taxeren wordt toegezien door een onafhankelijk Tuchtcollege. Zij zijn tevens via de brancheorganisatie aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie. Daarnaast zijn VBO-leden verplicht om zich te verzekeren tegen schade door beroepsfouten. Dit is ook in het belang van de klant.

Leden, opdrachtgevers en stakeholders kunnen vertrouwen op de kwaliteit van VBO. Dankzij certificering, inschrijving in een kwaliteitsregister en samenwerking met validatie-instituten zoals het NWWI of Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen wordt de kwaliteit van VBO gewaarborgd.

Certificering

De gecertificeerde VBO-leden worden permanent getoetst op hun vakkennis. Zij staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid, hun dienstverlening wordt gewaarborgd door de Beroeps- en gedragscode VBO. De VBO-makelaars en -taxateurs staan ingeschreven in kwaliteitsregisters SCVM, VastgoedCert en/of NRVT die strenge eisen aan inschrijving stellen. Op hun handelen wordt bovendien toegezien door een onafhankelijk Tuchtcollege: Tuchtcollege Makelaardij Nederland.

Kwaliteit van makelaars en taxateurs

Om hun opdrachtgevers nog meer zekerheid te geven, werken VBO-leden volgens de Algemene (Consumenten)voorwaarden of de Algemene Voorwaarden voor professionele opdrachtgevers. Zij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Makelaardij en beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

VBO-makelaars en -taxateurs zijn verplicht naast hun lokale kennis ook hun professionele kennis op het gebied van makelen en taxeren, maar bijvoorbeeld ook hun juridische en fiscale kennis, actueel te houden door middel van Permanente Educatie. Hierdoor voldoen zij aan de PE-verplichtingen van zowel de kwaliteitsregisters SCVM als NRVT. Het opleidingsinstituut Beroepsopleiding Makelaars B.V. leidt jaarlijks honderden makelaars en taxateurs op en verzorgt vele PE-bijeenkomsten voor de VBO-leden.

Kwaliteitsregisters binnen vastgoed

Nagenoeg alle VBO-makelaars en –taxateurs zijn gecertificeerde, vakbekwame makelaars en taxateurs die permanent worden getoetst op hun vakkennis. De gecertificeerde VBO-leden zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister SCVM dat strenge eisen aan inschrijving stelt. De VBO-taxateurs staan ook geregistreerd in het register NRVT. De dienstverlening van de leden wordt bovendien gewaarborgd door de VBO Beroeps- en gedragscode. Op hun bemiddeling en taxeren wordt toegezien door een onafhankelijk Tuchtcollege. Zij zijn tevens via de brancheorganisatie aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie.