VOG digitaal aanvragen

Verklaring omtrent het Gedrag

Het is alleen mogelijk een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door VBO.

Voorwaarden

  • U staat als ingezetene ingeschreven in de BRP van de gemeente waar u woont.
  • U beschikt over een burgerservicenummer.
  • U beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD.
  • U beschikt over een internetverbinding en een e-mailadres.
  • U beschikt over een betaalrekening bij een bank die is aangesloten bij iDEAL.


VBO bereidt de aanvraag online voor. U ontvangt binnen drie werkdagen vervolgens een e-mail (met een link en een aanvraagcode) met de mededeling dat van u een VOG wordt gevraagd. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen in DigiD. Daar rondt u de VOG-aanvraag af door te bevestigen dat uw gegevens juist zijn opgenomen (als dat het geval is).

Het tarief van de elektronische VOG-aanvraag á € 33,85 (€ 7,50 lager dan een aanvraag via de gemeente) moet u vóór de behandeling van uw aanvraag voldoen via iDEAL.

Uw aanvraag wordt vervolgens door Justis in behandeling genomen. Justis informeert u schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag.

Aanvraagformulier VOG