Nieuwsbericht

Ook agrarische grondprijs stijgt flink

Ook agrarische grondprijs stijgt flink

Landelijk en Agrarisch Vastgoed
2 minuten

 

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal uitgekomen op € 67.100 per ha. Dat is 5,6% hoger dan in het tweede kwartaal, en 5,5% boven de gemiddelde grondprijs over heel 2020 van € 63.600 per ha.

De stijging van de gemiddelde grondprijs in het derde kwartaal van 2021 komt vooral door de hogere prijs van bouwland. De prijs van bouwland nam met 8% toe tot € 75.600 per ha. Dat is 5% boven de gemiddelde prijs over heel 2020 van € 71.800 per ha. De prijs van grasland steeg licht (1%) tot € 60.000 per ha, 3% hoger dan de gemiddelde prijs over 2020 van € 58.400 per ha. Ook de gemiddelde prijs van snijmaisland nam in het derde kwartaal licht (1%) toe tot € 67.300 per ha.

Grondmobiliteit

In het derde kwartaal van 2021 is 5.500 ha landbouwgrond verhandeld, 700 ha (17%) meer dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Gemeten over de laatste 4 kwartalen (2020Q4 tot en met 2021Q3) is in totaal 31.900 ha grond in andere handen overgegaan. Dat is 2.000 ha (6,7%) meer dan in dezelfde periode een jaar eerder (2019Q4-2020Q3).

De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de 4 laatste kwartalen bedraagt 1,77%, tegen 1,65% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Zuid duurder dan Noord

Landsdeel Zuid kent de hoogste gemiddelde grondprijs: in 2020 is deze 14% boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is over het algemeen het laagst geprijsd; over heel 2020 ligt deze prijs 11% onder het landelijk gemiddelde.

Ontdek zelf de voordelen van het VBO-lidmaatschap

Meer informatie