Landelijk en Agrarisch vastgoed

Zoals u weet komt bij de transactie van losse percelen grond meer kijken dan op het eerste gezicht duidelijk is. Bestemmingsp ...

U kunt in aanmerking komen voor inkomenssteun in de vorm van betalingsrechten. Ook kunt u in het bezit komen van betalingsrec ...

Uw agrarisch eigendom moet verplicht worden verkocht ten behoeve van woningbouw, de aanleg van een bedrijventerrein of een we ...

Bij het aangaan van pachtovereenkomsten zijn duidelijke afspraken over de pachtprijs, pachtduur en periodieke pachtprijsaanpa ...