Actualiteiten

April lijkt gunstige maand voor de hypotheekrente te worden

92-197_680x520_fit

Net als in de drie voorgaande weken verlaagden ook vorige week diverse geldverstrekkers de rentetarieven. Daarmee lijkt de maand april een gunstige maand te worden voor de hypotheekrente.

Net als in de drie voorgaande weken verlaagden ook vorige week diverse geldverstrekkers de rentetarieven. Daarmee lijkt de maand april een gunstige maand te worden voor de hypotheekrente. Zowel op de korte als de lange rentevaste perioden daalden de tarieven flink. Met nog een week te gaan kent de maand april nu al het hoogste aantal renteverlagingen in een half jaar.

Naast de scherpe tarieven van de grootbanken vallen ook de vele wijzigingen van partijen als MUNT
Hypotheken en Nationale-Nederlanden op. Lloyds Bank verraste vorige week met de mededeling dat na
1 mei voorlopig geen aflossingsvrije hypotheken meer worden verstrekt. Op deze wijze wil Lloyds Bank
zorgen voor een evenwichtige opbouw van de hypotheekportefeuille.

Hoewel de basis van de hypotheekrente, de rente op de kapitaalmarkt, al sinds november een
schommelend verloop kent, bevinden de uitersten zich niet erg ver van elkaar. Het is interessant om te
volgen wat de invloed van de presidentsverkiezingen in Frankrijk daarop gaat zijn. Beleggers reageerden
opgelucht op de uitslag van de eerste ronde waarin het gevaar van een Frexit lijkt te zijn geweken. Als
gevolg hiervan steeg de rente op de kapitaalmarkt.

Hypotheek volledig aflossen: in het belang van de consument of van de economie?
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde in maart dat de Nederlandse huishoudens aan het eind van 2016 een totale hypotheekschuld hadden van bijna 665 miljard euro. Naar verwachting zal de hypotheekschuld in de toekomst toenemen tot 900 miljard euro door stijging van het aantal huishoudens en de groei van het eigenwoningbezit. In verhouding tot het totale inkomen in Nederland (bruto binnenlands product, bbp) zal de totale hypotheekschuld juist dalen (ESB, Senne Janssen en Teunis Brosens). De waarde van alle koopwoningen is tweemaal zo hoog als de hypotheekschuld. Daarnaast hebben huishoudens spaar(beleg)depots en vorderingen op pensioenreserves die de hypotheekschuld riant overtreffen (CBS, 2012).

Instanties als De Nederlandsche Bank (DNB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maken zich echter
zorgen over de relatief hoge hypotheekschuld in Nederland vergeleken met andere Europese landen en dringen aan op verdere maatregelen. De positie van de consument komt in dit soort macro-economische rapporten meestal wat minder aan de orde. Sinds 2013 geldt voor nieuwe hypotheken de verplichting om deze in maximaal 30 jaar volledig in te lossen. De vraag die opkomt is in hoeverre consumenten gebaat zijn bij volledig aflossen van hun hypotheek. Deze eis vormt namelijk een wezenlijk verschil met de situatie van huurders, die bijvoorbeeld ook na pensionering een huurverplichting houden. In dit bulletin gaan we in op de voors en tegens van aflossen en pleiten we voor een heroverweging van de volledige aflosverplichting van hypotheken.

De waarheid ligt in het midden
Net als bij de keuze van hoe lang de rente moet worden vastgezet, is ook de vraag hoeveel af te lossen deels een gevoelskwestie waarop geen goed of fout antwoord is te geven. Uiteraard moet de betaalbaarheid nu en in de toekomst altijd het uitgangspunt zijn. Mogelijke financiële risico’s en de totale hypotheeklasten over de hele looptijd dienen goed in kaart te worden gebracht. Maar in de basis zou meer of minder aflossen vooral een persoonlijke keuze moeten zijn: De Hypotheekshop heeft in dit kader eerder al gepleit voor een Hypotheek 2.0. Met een hypotheek die op maat wordt gemaakt, kan aflossen worden afgestemd op het sparen via pensioenpremie of andere uitgaven. Hierdoor wordt voorkomen dat met name twintigers en dertigers geconfronteerd worden met zware lasten als gevolg van hun levensfase en allerlei spaarverplichtingen. Het CBS constateerde onlangs dat tussen 2011 en 2015 het eigenwoningbezit onder huiseigenaren jonger dan 35 jaar is gedaald. In de ogen van De Hypotheekshop is het daarom belangrijk dat nieuw beleid de toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters niet verder in gevaar brengt. We roepen een nieuw kabinet op de volledige aflosverplichting zoals die sinds 2013 geldt te heroverwegen. Het zou verstandig zijn om bij deze evaluatie ook andere verplichtingen te betrekken, zoals pensioenpremies en studieschulden.

(bron: De Hypotheekshop)

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.