Actualiteiten

Fonds Duurzaam Funderingsherstel van start

fundering-huis-330_680x520_fit

Woningeigenaren kunnen vanaf 23 oktober 2017 een lening afsluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om urgent funderingsherstel aan de woning te financieren.

Woningeigenaren kunnen vanaf 23 oktober 2017 een lening afsluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om urgent funderingsherstel aan de woning te financieren.

Bodemdaling, klimaatverandering, veranderende grondwaterstanden: binnen 15 jaar kampen 35.000 woningen in Nederland met funderingsproblemen. En op de lange termijn bestaat bij ruim 400.000 woningen in Nederland het risico dat de woningeigenaar te maken krijgt met een funderingsprobleem. De Funderingslening wordt alleen verstrekt aan eigenaar-bewoners van woningen gelegen in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het fonds. Op dit moment zijn dit gemeenten Zaanstad en Rotterdam. Gesprekken met kandidaatgemeenten en -provincies zijn in volle gang.

Lening voor noodzakelijk funderingsherstel

Als er schade aan de fundering ontstaat, moet deze hersteld worden. Maar herstel is een kostbare zaak. Veel woningen in Nederland zijn aan elkaar gebouwd. Het herstel van de fundering heeft dan alleen zin als bij alle woningen in het bouwblok tegelijkertijd de fundering hersteld wordt. Herstel blijft nu soms uit, omdat één (of meer) van de woningeigenaren in een blok de financiering niet rond krijgt. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel biedt eigenaar-bewoners de kans om een financiering voor funderingsherstel af te sluiten. Zo nodig met financiële bijdrage van gemeenten, provincies of bank/verzekeraar. Op deze wijze wordt voorkomen dat noodzakelijk funderingsherstel uitblijft doordat één of meer eigenaren de financiering niet rond krijgen. Wanneer minimaal één huishouden uit het bouwblok recht heeft op een Funderingslening uit het fonds, mag iedereen uit dat bouwblok een lening aanvragen. Uitgesloten zijn mensen die nu al te diep in de financiële problemen zitten (veel te laag inkomen in relatie tot huidige schulden).

De Funderingslening

De Funderingslening is een hypotheek met annuïtaire aflossing en een looptijd van 30 jaar. De lening kan op ieder moment boetevrij worden afgelost. De restschuld moet worden afgelost bij verkoop van de woning. De Funderingslening bedraagt minimaal € 2.500,-. De Funderingslening kan alleen gebruikt worden voor noodzakelijk herstel van de fundering als er schade is aan de fundering in een mate die door de deelnemende gemeente als urgent aangemerkt wordt. Het fonds heeft een omvang van € 100 miljoen. De Rijksoverheid legt met een bijdrage van € 20 miljoen een solide basis onder het fonds. De verwachting is dat het fonds ongeveer 2.000 Funderingsleningen kan verstrekken.

Het hele blok moet meedoen

Het fonds is voortgekomen uit een wens van de Tweede Kamer (motie De Vries) om met een oplossing te komen voor de financieringsproblematiek van bloksgewijze aanpak van funderingsherstel. Het fonds verstrekt alleen de Funderingslening als iedereen in het bouwblok meedoet aan funderingsherstel.

Gemeenten en provincies aan zet

De Funderingslening wordt alleen verstrekt aan eigenaar-bewoners van woningen in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het fonds. Rotterdam en Zaanstad doen al mee. “Funderingsherstel is voor woning-eigenaren een kostbaar en ingrijpend proces”, zegt Jeroen Olthof, wethouder Wonen van de gemeente Zaanstad. “Als gemeente willen we helpen waar dat kan. Bijvoorbeeld door de financiering toch mogelijk te maken.”. Ook Rotterdam haakt aan, zegt de Rotterdamse wethouder Robert Simons van stedelijke ontwikkeling: ”Het fonds is een mooie manier om individuele Rotterdammers te helpen met onderhoud aan hun huis, daarbij zorgt het ook voor meer toekomstbestendige woningen in de stad.”.

Unieke samenwerking

Het unieke aan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is dat zowel het Rijk, Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), deelnemende gemeenten, provincies, Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), banken (via de Nederlandse Vereniging van Banken) en verzekeraars (via Verbond van Verzekeraars) betrokken zijn bij het fonds.

(bron: SVn)

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.