Actualiteiten

Minister Ollongren onderzoekt meldplicht voor huurbemiddelaars

istock-1134040164-1392_680x520_fit

Tweede Kamerlid Boulakjar (D66) heeft vorige weekvragen gesteldaan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over discriminatie op de woningmarkt. Dewet Goed Verhuurderschapdie in behandeling is moet discriminerende voorwaarden aan een potentiële huurder aan banden leggen, maar Boulakjar wil nog verder en pleit voor een meldplicht voor dergelijke verzoeken. Ollongren geeft aan dit als ‘aanvullend instrument’ te onderzoeken.

Ollongren licht in de antwoorden het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap verder toe: “In het wetsvoorstel ben ik voornemens landelijke algemene regels te introduceren voor verhuurders en huurbemiddelaars, die onder meer zien op het tegengaan van discriminatie. Concreet ben ik voornemens voor te schrijven dat zowel verhuurders als huurbemiddelaars tijdens alle verhuurfases een helder en transparant selectieproces moeten hanteren, waarbij zij verplicht gebruik maken van objectieve en niet-discriminerende selectiecriteria en de keuze voor de uiteindelijke huurder motiveren. Die regels kunnen vervolgens door gemeenten bestuursrechtelijk gehandhaafd worden bijvoorbeeld via een last onder dwangsom of bestuurlijke boete. Hiermee kunnen deze discriminerende verzoeken worden aangepakt.”

Meldplicht als ‘aanvullend instrument’
Boulakjar vraagt zich af of er nog verdere maatregelen worden genomen naast het wetsvoorstel om dergelijke discriminerende verzoeken aan te pakken en tegen te gaan. In 2020 heeft Tweede Kamerlid Jetten (D66) een motie ingediend, die tevens is aangenomen, om een meldplicht te openen. Ollongren geeft aan een meldplicht als ‘aanvullend instrument’ te onderzoeken.

Ollongren: “Hiervoor wil ik eerst een goed beeld krijgen hoe een meldplicht voor huurbemiddelaars zou kunnen werken in de praktijk. Daarom heb ik de gemeente Utrecht bereid gevonden om daar in een pilot onderzoek naar te doen. Hiermee hoop ik in de zomer van 2022 inzicht te krijgen in de uitvoerbaarheid, effectiviteit en handhaafbaarheid van dit instrument. Dit onderzoek heb ik nodig om te bepalen in hoeverre de aanpak van discriminatie door middel van een meldplicht doeltreffend kan zijn en welke rol gemeenten kunnen spelen.”

Tot slot zegt zij: “Daarbij vind ik het ook belangrijk te investeren in voorlichting en monitoring van discriminatie op de woningmarkt. Daarnaast intensiveren we vanuit het Ministerie de informatievoorziening voor een bredere bewustwording. Tot slot kondigde ik in een kamerbrief aan de landelijke Monitor Discriminatie jaarlijks te willen herhalen.”

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.