Actualiteiten

NHG: Maatwerk sleutel tot toegang woningmarkt

stel-kleed-woonkamer-504_680x520_fit

De koopwoningmarkt wordt voor bepaalde groepen, zoals starters, flexwerkers en senioren, steeds minder toegankelijk.

In de eerste 2 kwartalen van 2018 stegen de gemiddelde woningprijzen met circa 10 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze stijgende woningprijzen zien we ook terug in de resultaten; het fondsvermogen groeit, en het aantal verliesdeclaraties neemt verder af. Tegelijkertijd wordt de koopwoningmarkt voor bepaalde groepen, zoals starters, flexwerkers en senioren, door diezelfde ontwikkeling steeds minder toegankelijk. Door maatwerkoplossingen te bieden kan de toegang voor deze groepen worden verbeterd. Deze uitdaging pakt NHG samen met marktpartijen sinds begin 2016 op. Minister Ollongren benadrukte in haar recente brief aan de Tweede Kamer deze rol van NHG in het ontwikkelen van maatwerkoplossingen.

Woningverbetering met NHG blijft populair

In het 1e halfjaar kozen 54.600 woningkopers ervoor hun woning verantwoord te financieren met NHG. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is het aantal afgesloten garanties gedaald met 5%. Het aantal huishoudens dat met een NHG-lening een woningverbetering financierde bleef gelijk. Dit gaat bijvoorbeeld om renovatie van bestaande woningen. Het aantal garanties in de categorie NHG-overig is sterk gestegen. Dit komt mede doordat per 1 januari 2018 onze V&N zijn aangepast waardoor het nu ook mogelijk is om een hypotheek over te sluiten indien daardoor de individuele klantsituatie verbetert.

Volgende stap richting een duurzame woonomgeving

Naast de inzet voor doelgroepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt zet NHG zich in om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Door extra aandacht voor de mogelijkheden van financiering van Energie Besparende Voorzieningen, oftewel EBV, is het aantal NHG-Garanties met EBV opnieuw gestegen. Maar extra maatregelen zijn nodig. Samen met overheid en marktpartijen zet NHG zich actief in voor haalbare en werkende maatregelen om zo de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Enkele van deze voorstellen zijn ook opgenomen in het onlangs gepresenteerde klimaatakkoord waar NHG een aantal concrete maatregelen voor heeft aangedragen.

Verdere afname aantal verliesdeclaraties en gemiddeld verlies

Het aantal huishoudens dat een beroep heeft gedaan op NHG vanwege een onvermijdelijke verkoop met verlies daalde in het eerste half jaar opnieuw. Desalniettemin was het vangnet van NHG in het afgelopen half jaar nog in 545 gevallen noodzakelijk. Het gemiddelde uitgekeerde verliesbedrag daalde ook verder, wat een direct gevolg is van de stijgende woningprijzen. De belangrijkste oorzaken voor het indienen van een verliesdeclaratie betroffen relatiebeëindiging en het verliezen van een baan.

Groei garantievermogen biedt meer mogelijkheden voor maatwerk

In het 2e kwartaal is het garantievermogen van het waarborgfonds toegenomen naar in totaal €1.175 miljoen. Daarmee groeit het garantievermogen in het eerste half jaar van 2018 met circa €71 miljoen. Deze groei is deels te verklaren door de aantrekkende woningmarkt en de stijgende woningprijzen. Door een positieve verhouding tussen de instroom van nieuwe garanties, met 54.600, en afmeldingen, met 46.000, stijgt het aantal actieve garanties naar 1.373.000. Ondertussen neemt het aantal verliesdeclaraties en het gemiddelde verliesbedrag af. Hierdoor is de verwachting dat het fonds, ook onder ongunstige conjuncturele omstandigheden, voldoende solvabel is om woningeigenaren in de toekomst te blijven ondersteunen bij problemen en mogelijk toenemende verliezen te kunnen opvangen.

NHG belangrijk voor toegang starters

NHG heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet om de toegang voor specifieke doelgroepen, zoals senioren, starters en zzp’ers, te verbeteren. En dat is nodig. Uit het onlangs gepresenteerde kwartaalbericht van HDN blijkt onder andere dat ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 het aantal hypotheekaanvragen onder starters met bijna 10% is gedaald. Dit kan volgens HDN te maken hebben met een sterke stijging van de woningprijzen en het benodigde eigen geld dat meegebracht moet worden. Het aandeel aanvragen van starters binnen NHG is, in tegenstelling tot de landelijke trend, echter stabiel. Rond de 60% van de verstrekte NHG hypotheken wordt aan consumenten tot 35 jaar verstrekt. Om ervoor te zorgen dat starters ook bij verder stijgende huizenprijzen toegang tot de woningmarkt blijven houden heeft NHG eerder voorstellen gedaan om starters meer ruimte te geven. NHG zal zich daar de komende periode voor blijven inzetten.

(bron: NHG)

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.