Actualiteiten

NHG premie in 2019 vastgesteld op 0,9%

contract-handtekening-538_680x520_fit

De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie wordt in 2019 verlaagd van 1% naar 0,9%.

De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (de ‘NHG premie’) wordt in 2019 verlaagd. Dit is een van de wijzigingen in de Voorwaarden & Normen van NHG voor 2019. Woningeigenaren die een hypotheek met NHG aanvragen, betalen daarvoor 0,9% over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige 1%. Daarmee wordt een eerste stap gezet naar een lagere en stabielere premie, die niet meer afhankelijk is van schommelingen op de woningmarkt.

NHG zet in op een premie die onafhankelijker is van schommelingen op de woningmarkt. Niet teveel omhoog in slechte tijden om toegang tot de woningmarkt niet onnodig af te remmen, en mede daarom ook niet teveel omlaag in goede tijden om zo een buffer voor slechtere tijden te kunnen opbouwen. Daartoe ontwikkelt NHG een nieuwe systematiek om een lange termijn premie te kunnen bepalen. Het reguliere onderzoek dat NHG jaarlijks laat verrichten door een onafhankelijke actuaris geeft indicatie voor wat de premie zou moeten zijn om de toekomstige verliesdeclaraties van NHG garanties met een voldoende hoge mate van zekerheid uit te kunnen betalen. Op basis van dit onderzoek, en met de inzichten uit de nieuwe systematiek, heeft NHG bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgesteld om de premie voor 2019 te verlagen. De ontwikkeling van de systematiek is nog niet afgerond, doordat er additionele vragen aan NHG zijn gesteld. Daarom heeft NHG het besluit genomen om de premie komende jaar in een eerste stap naar 0,9% te verlagen en de gesprekken over de systematiek voort te zetten. De minister heeft hiermee ingestemd. NHG zet daarbij in op een verdere verlaging van de premie.

Stabiel en verantwoord

Arjen Gielen, directeur NHG: “We streven naar een borgtochtprovisie die zo hoog is als het moet, maar zo laag als het kan. Het is belangrijk om verantwoorde financiering van een eigen woning zo toegankelijk mogelijk te maken, dus willen we de borgtochtprovisie zo laag zetten als dat kan. Daarvoor zijn gezien de huidige ontwikkeling van het fonds, zeker mogelijkheden. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat het fonds financieel gezond is en dat de kans dat NHG aanspraak zou moeten maken op het Rijk beperkt blijft. Daarin maken wij een zorgvuldige afweging. Het niveau van 0,9% zien we als een tussenstap. NHG ziet goede aanknopingspunten om de borgtochtprovisie na 2019 verder te verlagen. Volgend jaar zullen we dit samen met het ministerie verder onderzoeken.”

Vereenvoudigen

De borgtochtprovisie is vastgelegd in de Voorwaarden & Normen, die NHG op 30 oktober publiceert en per 1 januari 2019 ingaan. Daarin staan alle gewenste aanpassingen van het NHG-product die NHG de afgelopen maanden samen met partners heeft gerealiseerd. Daarmee wordt de toegang tot de woningmarkt verbeterd en processen rond de hypotheekverstrekking eenvoudiger. Voorbeelden hiervan zijn: de inkomensbepaling door middel van het UWV Verzekeringsbericht en de oplossing voor het bepalen van het toetsinkomen voor ondernemers. Ook de mogelijkheid om, zonder specificatie, financiële ruimte te creëren voor energiebesparende maatregelen (EnergieBespaarBudget) is in de Voorwaarden en Normen opgenomen. Onderdeel van de Voorwaarden en Normen is tevens de kostengrens voor 2019, die is vastgesteld op €290.000.

Vangnet en rentekorting

Voor een hypotheek met NHG betaalt de koper eenmalig een bedrag, de zogenaamde borgtochtprovisie die ook wel ‘NHG premie’ wordt genoemd. Deze borgtochtprovisie betaalt de consument via de geldverstrekker aan NHG zodra de hypotheek wordt afgesloten. Voor dit bedrag kan de woningeigenaar op een vangnet rekenen als hij of zij door onvoorziene omstandigheden, zoals een echtscheiding of onvrijwillige werkloosheid, de maandlasten niet meer kan betalen. Of indien een gedwongen verkoop van de woning leidt tot een restschuld. Daarnaast leidt kiezen voor een hypotheek met NHG vaak tot een aantrekkelijke rentekorting.

(bron: NHG)

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.