Actualiteiten

Nieuw model Taxatierapport Woonruimte 2022

Real Estate House Appraisal And Home Check

Woningtaxateurs werken inmiddels al weer 9 maanden met het nieuwe model taxatie­rapport woonruimte 2021. De afgelopen maanden heeft een evaluatie plaatsgevonden van het model taxatierapport, de opdrachtvoorwaarden en de bijlagen. Opmerkingen en suggesties van de woningtaxateurs zijn door de NVM, VBO, Vastgoedpro, NWWI en NRVT geïnventariseerd en hebben geresulteerd in deze nieuwe versie. Tevens is er een nieuw document opgesteld met veelgestelde vragen.

Wat is er onder meer veranderd?

 • Toevoeging van het getaxeerde adres op het voorblad van het taxatierapport.
 • Toevoeging van de zin: “Waar in dit taxatierapport (deze opdrachtvoorwaarden) de mannelijke voornaamwoorden ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ worden gebruikt, kun je deze ook in voorkomende situaties als ‘zij’ of ‘haar’ lezen”.
 • Aanhef ‘meneer’ is gewijzigd naar ‘de heer’.
 • In de bouwkundige opnamestaat is de vaatwasser toegevoegd bij ‘Keuken’.
 • In de bouwkundige opnamestaat is de blokverwarming en cv-ketel toegevoegd bij ‘Verwarmingstoestel’.
 • Bij de conditiescore ‘goed’ of ‘redelijk’ kunnen nu ook herstelkosten worden ingevuld. Dit veld is optioneel maar als je herstelkosten invult bent je wel verplicht om 1 of 2 foto’s van het gebrek toe te voegen.

Het funderingsrisicorapport

In het funderingsrisicorapport zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

 • Er zijn aanvullende gegevens van nieuw aangesloten gemeentes en corporaties toegevoegd aan de FunderMaps database.
 • Er is een extra betrouwbaarheidsniveau toegevoegd; er zijn er nu 3 bronnen voor deze rapportage:
 1. Daar waar onderzoeksgegevens zijn gebruikt, is de betrouwbaarheid van de uitgangspunten hoog. Het funderingstype en/of funderingsrisico wordt dan ook als ‘vastgesteld’ beschouwd.
 2. Wanneer geen onderzoeksgegevens beschikbaar zijn voor het betreffende pand, maar wel voor de naastgelegen panden, betreft het aangegeven funderingstype en de risicobeoordeling een ‘afgeleid’ uitgangspunt. Het is zeer aannemelijk dat deze afgeleide uitgangspunten ook voor dit betreffende pand gelden, daar dit pand onderdeel is van dezelfde bouw- of funderings­eenheid.3.
 3. Indien er geen gegevens van het pand of de naastgelegen panden beschikbaar zijn, wordt een modelanalyse uitgevoerd. Deze analyse­resultaten zijn indicatief en hebben een lagere betrouwbaarheid.
 • Als het funderingsrisicorapport is gebaseerd op de modelanalyse (zoals onder 3 omschreven) dan worden er geen herstelkosten getoond.
 • De taxateur heeft de mogelijkheid een toelichting te geven als hij ‘nee’ antwoordt op de vraag: Weet ik van problemen of heb ik problemen gezien? Ook als zijn bevindingen niet corresponderen met die in het funderingsrisicorapport kan hij hierover een opmerking toevoegen bij H3.

Wat is nog in ontwikkeling of vraagt nadere uitwerking in software:

 • Aanpassing van de vraagstelling over asbest en koppeling met de bouwkundige opnamestaat.
 • De opsomming van diensten in de verklaring omtrent onafhankelijkheid (F. Verant­­woor­­ding en aansprakelijkheid) bij de punten 1. en 3. gelijk trekken en aanpassen naar: aankoop, verkoop, advies, bemiddeling of beheer van deze woning.
 • Nadere analyse van het funderingsrisicorapport en verbetering van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de rapportage door KCAF.
 • Nadere specificering van warmtebronnen met bouwjaar en eigenaarschap.
 • Duurzaamheidsparagraaf.

Ben je benieuwd naar alle (tekstuele) aanpassingen in het model taxatierapport en de opdracht­voorwaarden? Je vindt hier de nieuwe versies van juli 2022. In ‘mijn NRVT’ tref je de versies aan, waarin alle wijzigingen zichtbaar zijn.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.