Actualiteiten

Nieuwe aanpak leefbaarheid en veiligheid in wijken

Nieuw aanpak voor Nederlandse wijken

Steeds meer Nederlandse steden ervoeren problemen op het gebied van wonen, veiligheid en gezondheid. Het kabinet wil deze problematieken aanpakken samen met gemeenten en hun lokale partners en bewoners. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt er vanuit verschillende ministeries geïnvesteerd, om de stapeling van problemen te kunnen aanpakken.

Zo wordt er circa 600 miljoen euro geïnvesteerd in betere volkshuisvesting, gaat er 82 miljoen euro naar het voorkomen van jeugdcriminaliteit en is er 20 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanpak van armoede en schulden. Daarnaast wordt er ook flink geïnvesteerd in het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de versterking van scholen met veel leerachterstanden.

Herstructureren van 25.000 particulieren woningen

Het verbeteren van de woningvoorraad is bepalend voor het toekomstperspectief van een gebied. Door wijken meer divers te maken en door gebouwen op te knappen en te verduurzamen, moet dat de leefbaarheid flink verbeteren. Om tot een meer gedifferentieerde woningvoorraad te komen, is herstructurering vaak noodzakelijk. Via het Volkshuisvestingsfonds (VHF) wordt er deze kabinetsperiode in totaal 600 miljoen euro geïnvesteerd in de herstructurering van circa 25.000 particuliere woningen in kwetsbare gebieden. Onder herstructurering wordt verstaan: vervangende nieuwbouw, intensieve en grootschalige renovatie en verduurzaming en transformatie van vastgoed naar woningen.

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid is een samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), gemeenten en lokale partners, zoals scholen, woningbouwcorporaties, politie, zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook ondernemers die helpen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen.

Lees hier het hele artikel.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.