Actualiteiten

Nieuwe versie van de Huurprijscheck online

istock-1197547531-1390_680x520_fit

Met deaangepaste Huurprijscheckvan de Huurcommissie kunnen huurders alvast de nieuwe maximale huurprijzen vanaf januari 2022 berekenen. De tool loopt daarmee vooruit op een nog te nemen besluit van het kabinet over de WOZ-cap. Gaat een maximering de huursector helpen? Lees verder voor het standpunt van VBO.

Dit besluit is nog afhankelijk van een advies van de Raad van State. Die buigt zich in haar advies over het aandeel van de WOZ-waarde in het woningwaarderingstelsel (WWS) van zelfstandige huurwoningen.

In 2015 is door oud-minister Blok de WOZ-waarde deel gaan uitmaken van het WWS voor zelfstandige woonruimte. Dit om de huurprijs in het sociale segment beter te laten aansluiten op de huurprijzen in de vrije sector. De WOZ-waarde speelt in sommige grote steden een te grote rol in de huurprijsbepaling van huurwoningen doordat de WOZ-waarde daar de afgelopen periode zo sterk is gestegen.

Om die reden is minister Ollongren voornemens om het aantal WOZ-punten te beperken tot maximaal 33% bij een nieuwe verhuring. Huurprijzen kunnen hierdoor minder snel stijgen, waardoor meer woningen blijven behouden voor de sociale woningvoorraad.

VBO maakt zich hard voor het aanpakken van excessen in de huursector, maar de voorgestelde WOZ-cap van 33% draagt er volgens ons niet aan bij om starters en middeninkomens te helpen in het vinden van een betaalbare woning. In het kort: de vrije huursector wordt door deze maatregel nog kleiner en het middel helpt de beoogde doelgroep niet.

Uit onze berekeningen blijkt dat de WOZ-maatregel vooral kleine woningen met een dure ligging treffen, dus het appartement van 40 m2 op de Keizergracht in Amsterdam. Dit is qua grootte niet interessant voor gezinnen met middeninkomens. Tevens zal de huur nog steeds zo hoog zijn dat het ook voor starters niet haalbaar is om zo’n woning te huren.

Het lijkt VBO dan ook beter om het woningaanbod te vergroten door meer te bouwen. De kern van het probleem is namelijk het woningtekort. De verhuurderheffing wordt al structureel met een kwart afgebouwd, maar is nog niet afgeschaft. Dit proces versnellen lijkt dan ook een goede optie, zodat de woningbouwcorporaties geld hebben om te kunnen bouwen en het aandeel sociale huur te vergroten.

Daarnaast kan er gekeken worden naar de berekening van de totstandkoming van de WOZ-waarde. Een up-to-date taxatierapport geeft een betere en objectievere weergave van de WOZ-waarde.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.