Actualiteiten

Voorontwerp Nota Ruimte naar Tweede Kamer

Nota Ruimte

Minister Hugo de Jonge (Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft vandaag namens het kabinet het voorontwerp Nota Ruimte naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorontwerp is een eerste ruimtelijke vertaling van de opgaven voor Nederland richting 2050, onder andere op het gebied van woningbouw.

Nota Ruimte: ‘Andere eisen voor woningvoorraad’

In het 127 pagina’s tellende document gaat het over de beweging naar een klimaatneutrale en circulaire samenleving en alle uitdagingen die daarbij op het gebied van landbouw, economie, energie en ruimtelijke strategie bij komen kijken.

Bekijk hier het document Voorontwerp Nota Ruimte en de begeleidende kamerbrief van vertrekkend woonminister De Jonge.

Wonen

Hieronder (zie pagina 75) hebben wij voor jou alvast een gedeelte over wonen uit het voorontwerp gehaald.

‘Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kan de bevolking richting 2050 verder groeien tot 20,6 miljoen inwoners. Die groei vertaalt zich onder meer in een vraag naar meer ruimte voor wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit en groen. Daarnaast verandert ook de demografische opbouw van ons land. Onze bevolking vergrijst, met een groter aandeel ouderen, die bovendien steeds langer leven. Op 1 januari 2023 was 20,2% van onze bevolking 65 jaar of ouder, terwijl dit in 1990 nog maar 12,8% was. Deels door de vergrijzing kent Nederland steeds meer een- en tweepersoonshuishoudens. Naar alle verwachting zetten deze trends de komende decennia door.

In 2050 maken ouderen en jongere alleenstaanden een nog groter deel uit van de bevolking dan nu het geval is. Deze ontwikkeling stelt andere eisen aan de woningvoorraad, het voorzieningenaanbod en de inrichting en het gebruik van de leefomgeving. Een leefomgeving die grotendeels al bestaat en vaak een hoge erfgoedwaarde heeft. Daarbij versterkt de vergrijzing het belang van een goede zorginfrastructuur. De vraag naar typen woningen en het soort woonomgeving is hierdoor anders dan in het verleden.

Woningen moeten in type en prijs aansluiten op de vraag en in de buurt van goed bereikbare werklocaties en voorzieningen liggen. Het grote tekort aan betaalbare woningen op de juiste plaats zorgt er nu al voor dat grote groepen mensen geen geschikte woning kunnen vinden. Daarnaast hebben veel regio’s een kwalitatieve opgave. De bestaande woningvoorraad voldoet niet altijd aan de vraag en is ook anderszins verouderd. Herstructurering en toevoeging van aanvullende woningtypen zijn opgaven. De groei van de bevolking vraagt, naast meer woningen, ook om ruimte voor werken, voorzieningen, infrastructuur voor mobiliteit en energie, water, natuur en groen.’

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.