Actualiteiten

Handreiking voor gemeentelijke erfpacht

Handreiking erfpacht

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een handreiking gepubliceerd voor gemeenten die erfpacht voor particuliere woningen hebben of overwegen erfpachtbeleid te gaan voeren. Zo kunnen zij meer duidelijkheid richting consumenten verschaffen, aangezien het complexe materie betreft.

Handreiking erfpacht wenselijk

‘Op 7 februari 2023 stuurde ik u een onderzoek naar de algemene bepalingen die gemeenten hanteren bij uitgifte in erfpacht. Op basis van dat onderzoek heb ik geconcludeerd dat het opstellen van een handreiking kan helpen bij het creëren van meer eenduidigheid bij het toepassen van erfpacht door gemeenten en de rechten van erfpachters beter kunnen worden geborgd’, aldus demissionair minister Hugo de Jonge in een op 21 mei gepubliceerde Kamerbrief.

Gemeentelijke erfpacht komt in 26 gemeenten voor. Vooral in een aantal grote steden in Nederland. Deloitte heeft eerder in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek gedaan naar de erfpachtvoorwaarden. Daaruit kwam een wisselend beeld. Dat was de aanleiding om Deloitte de opdracht te geven een handreiking op te stellen.

Eenduidigheid creëren 

De handreiking dient te helpen bij het creëren van eenduidigheid bij het toepassen van erfpacht door gemeenten. En het biedt gemeenten handvatten bij het opstellen of actualiseren van hun erfpachtbeleid of erfpachtvoorwaarden.

De handreiking gaat in op best practices voor de toepassing van erfpacht op de kernbegrippen. Dit zijn; rechtsbescherming, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, transparantie en participatie. Met deze begrippen wordt in een afwegingskader vormgegeven aan de bescherming van de rechten van erfpachters. De zogenaamde KNVB-criteria (Kenbaar, Nuttig, Veilig, Begrijpelijk), die gelden voor complexe financiële producten, zijn gebruikt om invulling te geven aan deze kernbegrippen.

Wijziging financiële voorwaarden

‘Particulieren kunnen erfpacht als ingewikkeld ervaren. Dit speelt met name wanneer er binnen de looptijd van het erfpachtrecht is afgesproken dat er wijzigingen van de financiële voorwaarden van toepassing kunnen zijn. Het goed en ruim op tijd informeren van erfpachters, het in begrijpelijk Nederlands uitleggen van de erfpachtvoorwaarden en het bieden van een laagdrempelige wijze van rechtsbescherming is van groot belang’, schrijft De Jonge.

Bekijk hier de Handreiking Algemene Erfpachtbepalingen voor gemeentelijke erfpacht bij particuliere woonbestemmingen

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.