Actualiteiten

VBO reageert op NRVT-bericht over regels hybride taxaties

hybride taxaties

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) wil met ingang van 1 januari 2024 aangepaste regelgeving voor hybride taxaties doorvoeren. De bedoeling is dat er deze maand eerst nog een consultatieronde volgt, waarna de gewijzigde regelgeving in december aan de Centrale Raad wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Bureauwaardering

‘De huidige regelgeving beschrijft de hybride taxatie onder de noemer Bureauwaardering. Dit product voldoet onvoldoende aan de vraag vanuit de markt. Betrokken partijen zijn in de afgelopen maanden in gesprek geweest over een oplossing hiervoor. Het doel is om te komen tot afspraken die recht doen aan het maatschappelijk belang’, zo stelt het NRVT op zijn digitale huis.

Banken moeten volgens het NRVT kunnen blijven voldoen aan de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit. ‘De rol die deze richtsnoeren toedichten aan de taxateur bij hybride taxaties is beperkt. In de voorgestelde aangepaste regelgeving zijn de taken en verantwoordelijkheid van de Register-Taxateur daarom beperkt tot het beoordelen van de modelwaarde. Dit beschouwen we in de NRVT-regelgeving niet langer als een Professionele Taxatiedienst. Het wordt daarom in een apart reglement opgenomen. De gedrags- en beroepsregels zijn hierop onverminderd van toepassing.’

Audits

Het NRVT voert pas vanaf 2024 weer audits uit waarbij ook de hybride taxatie wordt meegenomen, indien de Register-Taxateur deze heeft uitgevoerd. De onderzoeksperiode daarvoor is 19 januari 2023 tot de datum van de audit.

Wat in de regelgeving rondom hybride taxaties niet verandert, zijn de eisen die gesteld worden aan de referentieanalyse. ‘Hetzelfde geldt voor het inzichtelijk, navolgbaar en reproduceerbaar vastleggen van de werkzaamheden in het dossier’, aldus het NRVT.

Uitspraak

Op 17 juli 2023 deed NRVT Tucht uitspraak inzake een geschil tussen een opdrachtgever en een taxateur die meewerkte aan een desktoptaxatie. Dit was de eerste uitspraak van tucht met betrekking tot het onderwerp desktoptaxatie. De tuchtrechter constateerde dat de betreffende taxatie niet voldeed aan de NRVT-regelgeving.

De kern van de uitspraak was dat een desktoptaxatie wordt aangemerkt als een Bureauwaardering, in die zin dat de uitwerking van een desktoptaxatie wordt getoetst aan de eisen die gesteld worden aan een Bureauwaardering. VBO vond de uitspraak toch in zekere zin teleurstellend zoals te lezen in dit artikel.

Reactie VBO

VBO zal het voorstel tot aanpassing van de regelgeving omtrent desktoptaxaties afwachten en daarna de leden adviseren over dit product.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.