Actualiteiten

‘Opkoopbescherming treedt per 1 januari 2022 in werking’

verkoop-1268_680x520_fit

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet aangenomen. Hierdoor krijgen woningcorporaties meer mogelijkheden voor het bouwen van middenhuurwoningen, het verduurzamen van hun woningbezit en moeten gemeenten verplicht een woonvisie opstellen. Tevens stemde de Eerste Kamer ook in met het amendement over de opkoopbescherming.

Om woningzoekenden, waaronder starters en middeninkomens, op de woningmarkt meer kans te geven op een betaalbare koopwoning, kan een gemeente er straks voor kiezen een opkoopbescherming in te voeren.

Vooraf bepalen
Dit kan in buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen of wanneer de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur. De gemeente moet vooraf bepalen welke woningen in het goedkope en middeldure segment vallen. De opkoopbescherming zorgt ervoor dat in gewilde gebieden huizen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur. Op die manier blijven meer koopwoningen beschikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen.

Algemene hardheidsclausule
Daarnaast wordt er een algemene hardheidsclausule opgenomen. Hiermee krijgt de minister de bevoegdheid om bij hoge uitzondering af te wijken van bepalingen in de Woningwet. Het gaat daarbij om zeer uitzonderlijke situaties, waarin de wet onbedoelde en onredelijk negatieve gevolgen heeft voor de volkshuisvesting die de wetgever niet heeft voorzien.

Daarnaast wordt het verder mogelijk om onder voorwaarden te experimenteren, met als doel om proefondervindelijk tot betere regelgeving op wetsniveau te komen. Hierdoor kan beter ingespeeld worden op toekomstige ontwikkelingen die nu nog niet zijn voorzien.

Uitzonderingsgevallen
In drie uitzonderingsgevallen moet een gemeente, ondanks de ingevoerde opkoopbescherming, toch een vergunning voor verhuur verlenen. Dit is het geval bij:

Tijdelijke verhuur
Voor de tijdelijke verhuur geldt de voorwaarde dat de eigenaar de woning minimaal één jaar zelf heeft bewoond en het niet gaat om toeristische verhuur. Daarnaast kunnen gemeenten zelf extra uitzonderingsgevallen vaststellen die passend zijn bij de problematiek en samenstelling van de buurt.

Het amendement geeft gemeenten minimaal vijf jaar de mogelijkheid om een opkoopbescherming in te voeren. Binnen vijf jaar vindt er een evaluatie plaats naar de noodzaak en relevantie van deze maatregel in de economische situatie van dat moment. De verwachting is dat de opkoopbescherming per 1 januari 2022 in werking treedt.

Amendement
Het amendement van de heer Koerhuis bij dit wetsvoorstel inzake de verlening van tijdelijke huurovereenkomsten was de Eerste Kamer niet blij mee. Daarom is er afgesproken om dit met een reparatiewet te herstellen. Verruiming van de tijdelijke huurovereenkomsten zal op dit moment geen doorgang vinden.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.