Actualiteiten

Reactie Klimaatakkoord

reactie-klimaatakkoord-986_680x520_fit

Vandaag is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland en de Nederlandse overheid om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Vandaag is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland en de Nederlandse overheid om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De belangrijkste gassen die de aarde opwarmen zijn koolstofdioxide (CO2), methaan en lachgas. In de overeenkomst staan zeshonderd maatregelen om deze broeikasgassen te verminderen.

Wat is de bijdrage van de gebouwde omgeving?

Ook de Gebouwde Omgeving moet daar een bijdrage aan leveren. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Om dit doel te bereiken moet er flink wat gebeuren, maar daar is 31 jaar de tijd voor. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Gemeenten krijgen daarbij een centrale rol. Samen met bewoners en gebouweigenaren moeten zij per wijk besluiten wat de beste oplossing is voor minder gebruik van warmte en stroom. Er wordt ingezet op de bundeling van vraag naar verduurzamingsmaatregelen, innovatie, schaalvergroting en standaardisering. Hierdoor moeten de kosten van verduurzaming flink dalen. Voor de financiering wordt ingezet op besparingsfondsen, leningen en subsidies. Ook wordt de mogelijkheid gecreëerd om gebouwgebonden financiering toe te passen. Om bewoners te stimuleren om van gas naar elektriciteit over te stappen wordt de belasting op gas hoger en die op elektriciteit juist lager. Sinds vorig jaar wordt nieuwbouw in principe niet meer op aardgas aangesloten.

Reactie VBO

VBO stelt met tevredenheid vast dat het Klimaatakkoord een grote rol ziet weggelegd voor makelaars en taxateurs. De meeste maatregelen die eigenaar-bewoners aan een woning kunnen uitvoeren, zullen immers rondom een transactie plaatsvinden.

Makelaars

Bij de verkoop van een woning is het de makelaar die een advies op hoofdlijnen kan geven over de verduurzaming van een woning. Ook heeft hij of zij kennis van de energietransitie-plannen van de gemeente. In het Klimaatakkoord staat dat “de Rijksoverheid, energieloketten, consumentenorganisaties, financiële instellingen, adviseurs, makelaars, en aanbieders zullen, gebruikmakend van zoveel mogelijk bestaande informatiekanalen, woningeigenaren en huurders breed informeren over de standaard, de streefwaarden en de benodigde maatregelen die nodig zijn om aan de standaard te voldoen.

Taxateurs

In het Klimaatakkoord is verder afgesproken “dat partijen ernaar streven dat woningtaxaties standaard worden voorzien van een beschrijving van de mogelijk te nemen energiebesparende maatregelen, bijbehorende investeringen, de meerwaarde van een onderpand na realisatie en een indicatie van de energielastenbesparing, daardoor gebruik makend van de te ontwikkelen standaarden”. VBO heeft het precies voor deze afspraak het voortouw genomen bij het ABC-model, met daarin een belangrijke plek voor de energetische staat van een woning.

Duurzaamheidscollectief

VBO heeft eerder gepleit voor een Duurzaamheidcollectief. Daarmee worden woningeigenaren op een positieve manier en zonder dwang verleid werk te maken van de verduurzaming van de eigen woning. De aanpak die het Klimaatakkoord voorstaat sluit daarop aan. Het is wel zaak dat die wijkaanpak laagdrempelig wordt georganiseerd. En ook hier kunnen makelaars en taxateurs een rol spelen: zij hebben kennis van het lokale woningbestand en kunnen dus meedenken over te nemen maatregelen. VBO roept gemeente op om makelaars en taxateurs bij de wijkaanpak te betrekken.

Informatiemateriaal

Voor leden van VBO is informatiemateriaal beschikbaar over de verduurzamingsopgave. Het gaat om een folder die aan consumenten kan worden uitgereikt, en een online folder als naslagwerk. Dit informatiemateriaal zal de komende tijd regelmatig geüpdate worden.

Hoe gaat het nu verder?

Het Klimaatakkoord wordt nu eerst door de Tweede Kamer behandeld. Ook leggen de deelnemende partijen het voor aan hun achterbannen. Eventuele zorgen kunnen worden meegenomen in de uitwerking en uitvoering van het akkoord.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.