Actualiteiten

Reactie VBO Makelaar op woningmarktplannen Prinsjesdag 2018

bouw-nieuwe-woning-522_680x520_fit

VBO Makelaar heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van de beleidsvoornemens van de regering voor 2019.

VBO Makelaar heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van de beleidsvoornemens van de regering voor 2019 zoals gisteren tijdens Prinsjesdag gepresenteerd. Het is positief dat in de Troonrede aandacht werd besteed aan het grote tekort aan woningen. Daaruit blijkt urgentie en dat is alleen maar te prijzen. De plannen voor de woningmarkt die vervolgens werden gepresenteerd, stellen enigszins teleur omdat het grootste deel reeds ingezet of aangekondigd beleid is. Gezien de diverse kwantitatieve en kwalitatieve opgaven, variërend van de slechte positie van de starter op de woningmarkt tot problemen in de bouwproductie en de omvangrijke duurzaamheidsopgave voor de gebouwde omgeving, zouden meer concrete voorstellen meer dan welkom zijn geweest. Een drietal elementen dienen wat VBO Makelaar betreft specifiek benoemd te worden.

Meer aandacht voor de duurzaamheidsopgave in de koopsector

Het voornemen om woningcorporaties en andere verhuurders verder te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bezit is positief. Het is echter jammer dat voor woningbezitters via het NEF alleen een lening beschikbaar is. VBO Makelaar zou graag zien dat ook eigenaar-bewoners voor een ruimer voordeel in aanmerking komen als zij verduurzamingsmaatregelen nemen. Dat zou eventueel gecombineerd kunnen worden met de sanering van asbestdaken. Om woningbezitters verder te stimuleren maatregelen te nemen, zou de regelgeving rondom hypotheken versoepeld moeten worden.

Fiscale behandeling eigenwoning

Een ander punt is de evaluatie van de fiscale eigenwoningregeling. Het is goed dat het geheel aan regelingen gericht op het eigenwoningbezit in 2019 tegen het licht wordt gehouden. Vooral de verwevenheid van nieuwe en oude regelingen vraagt daarbij aandacht. Zonder te veel op de uitkomsten vooruit te willen lopen, vraagt VBO Makelaar wel om terughoudendheid te betrachten bij een herziening (versimpeling) van het stelsel waarvan met name starters de dupe kunnen worden. Uitholling van hun fiscale voordelen zou hun toch al precaire positie op de woningmarkt alleen maar verslechteren.

Aandacht voor perverse prikkels in taxatiesysteem

De minister van BZK geeft aan te willen kijken naar de kwaliteit van woningtaxaties. Een van de aanleidingen is een oproep van AFM en DNB om het beroep van taxateur te reguleren. VBO Makelaar is het natuurlijk eens met de roep om een optimale kwaliteit van taxaties. Maar wat niet uit het oog verloren mag worden is dat de taxateur binnen een systeem opereert dat verschillende perverse prikkels kent. En dat wordt in stand gehouden door banken, taxatiebemiddelingsbureaus en de overheid. Het is dan ook kortzichtig om meer kwaliteit van de taxateur te vragen zonder deze perverse prikkels structureel aan te pakken. Van dat voornemen zien we tot nu toe onvoldoende terug.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.