Actualiteiten

Veel kansrijke woningbouwlocaties buiten de Randstad

bouwplaats-255_680x520_fit

Onlangs presenteerde het Kadaster het rapport ‘Onbebouwde grondvoorraden van actoren op de markt voor nieuwbouwwoningen’. De meeste ruimte voor nieuwbouw ligt buiten de Randstad.

Onlangs presenteerde het Kadaster het rapport ‘Onbebouwde grondvoorraden van actoren op de markt voor nieuwbouwwoningen’. Hierin wordt duidelijkheid gegeven over recente grondtransacties en de huidige voorraad onbebouwde percelen die vrijwel zeker zijn bestemd voor woningbouw. Senior onderzoeker Kadaster, Matthieu Zuidema, licht de belangrijkste onderzoeksbevindingen toe in VBO relatiemagazine Vastgoed Adviseur.

Nadruk op appartementen

In de periode juli 2015 tot juli 2016 werden ruim 43.000 nieuwe woningen gebouwd. Logisch als je bedenkt dat dit overwegend stedelijk gebied is. De overige woningen zijn eengezinswoningen.

Bijna de helft van de recente nieuwbouwwoningen is gebouwd in de Randstedelijke woningmarktregio’s Holland-Rijnland, Utrecht, Haaglanden, Midden-Holland, Rotterdam en de Metropoolregio Amsterdam. Ongeveer een kwart hiervan zijn appartementen, driekwart van deze appartementen werd in de Randstad gebouwd. De transactieprijzen van de kavels schommelen tussen de 200 en 600 euro per m2.

Marktpartijen – zoals woningbouwontwikkelaars – zijn met 62% verreweg de grootste verkopers van nieuwbouwpercelen. Particulieren zijn de grootste afnemers, gevolgd door gemeenten en particulieren. Woningcorporaties zijn zowel koper – vaak percelen met meerdere woningen – als verkoper op de grondmarkt.

Onbebouwd

Ook onbebouwde percelen die vrijwel zeker een nieuwbouwbestemming krijgen zijn onderzocht. Daarvan zijn er ruim 30.000 in Nederland. Naar schatting bieden deze percelen ruimte aan een fors aantal nieuwe woningen; tussen de bijna 190.000 tot 330.000. Driekwart van die percelen ligt echter buiten de Randstad, waar de vraag naar nieuwbouw lager is. Het grootste aantal onbebouwde percelen (ruim 18.000) moet nog worden verkaveld voor de oplevering van nieuwbouwwoningen. Ze zijn eigendom van marktpartijen, gevolgd door gemeenten en corporaties. Maar de gemiddelde oppervlakte per perceel is duidelijk het grootst bij gemeenten. De percelen met de grootste oppervlakte zijn eigendom van gemeenten.

Het Kadaster registreerde verder bijna 25.000 percelen die in potentie nog eens ruimte bieden aan maximaal bijna 1,4 miljoen nieuwbouwwoningen. Zowel de crisis op de woningmarkt als de aangepaste wetgeving voor corporaties kunnen oorzaak zijn dat deze locaties nog onbebouwd zijn.

Afstemming

Nu er meer transparantie is in de aanbodzijde op de woningmarkt, heeft het ministerie van BZK een basis om met gemeenten en provincies te praten over een betere afstemming van nieuwe woningen.

Meer achtergronden zijn te vinden in de Vastgoed Adviseur van juni en in het rapport van het Kadaster.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.