Actualiteiten

Woordvoerders Wonen over de (gewenste) maatregelen voor de woningmarkt

binnenhof-368_680x520_fit

Geeft het regeerakkoord voldoende handvatten om te komen tot een evenwichtige woningmarkt? We vroegen het aan de woordvoerders Wonen van een aantal partijen in de Tweede Kamer.

Het nieuwe kabinet is beëdigd. Op dit moment dreigen veel huishoudens tussen wal en schip te vallen; elk jaar worden 40.000 woningen te weinig gebouwd. Minister Ollongren (BZK) heeft bij het aanbieden van de Staat van de woningmarkt 2017 al aangekondigd dat er meer regie vanuit het Rijk komt om de woningbouw aan te jagen. Geeft het regeerakkoord voldoende handvatten om te komen tot een evenwichtige woningmarkt? Oud-minister Blok voor Wonen en Rijksdienst maakte een start met de hervorming van de woningmarkt. Is deze voltooid? We vroegen het aan de woordvoerders Wonen van een aantal partijen in de Tweede Kamer.

Jessica van Eijs (D66):
“Er liggen grote uitdagingen waar de minister meteen mee aan de slag kan. Bestaande woningen worden veel energiezuiniger gemaakt. Door het sneller verlagen van de hypotheekrenteaftrek maken we de woningmarkt stabieler. Bij nieuwbouw veranderen we het recht op een gasaansluiting in een recht op warmte, waardoor we sneller onze afhankelijkheid van gas afbouwen. Ook maakt het kabinet afspraken met corporaties, ontwikkelaars, investeerders en gemeenten om de hoeveelheid middenhuurwoningen snel te laten toenemen.”

Linda Voortman (GroenLinks):
“Ik mis in het regeerakkoord de oplossingen voor de grote uitdagingen op het gebied van volkshuisvesting, zoals het tekort aan woningen voor mensen met een laag inkomen en een middeninkomen. Een ander knelpunt is het feit dat steeds meer ouderen langer thuis wonen en dus aangepaste woningen nodig hebben. Verduurzaming van de bestaande bouw is een ander belangrijk aandachtspunt. Veel mensen blijven nu zitten in woningen die eigenlijk te klein of ongeschikt zijn, door het beperkte aanbod aan gezinswoningen en ouderenwoningen. Daar had ik veel meer ambitie verwacht. De hervorming die minister Blok voor ogen had, heeft vooral geleid tot hogere huurprijzen en minder bescherming voor huurders.”

Erik Ronnes (CDA):
“Door de grote bouwachterstand moet een inhaalslag gemaakt worden om beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor eenieder te realiseren. Oud-minister Blok heeft een aantal goede maatregelen genomen, maar we zijn er nog lang niet. Er is achterstand ontstaan in nieuwbouw; deels door de maatregelen van Blok waar de financiële crisis nog eens bovenop kwam. Nederland bestaat niet uit één woningmarkt. Er moet ook in regelgeving ruimte zijn voor diversiteit in wonen.”

Roelof Bisschop (SGP):
“Wie op zoek is naar een huis zal beamen dat de woningmarkt voor grote uitdagingen staat. Snel stijgende prijzen, onvoldoende nieuwbouw, steeds minder tijd om belangrijke beslissingen te nemen. Het is jammer dat de urgentie niet langer tot uitdrukking wordt gebracht in een aparte minister voor Wonen, zoals in het vorige kabinet. Er zijn uitdagingen op het gebied van nieuwbouw, maar ook van vergroening en van betaalbaarheid en beschikbaarheid.”

Henk Nijboer (PvdA):
“Steeds meer mensen zijn op zoek naar een huurwoning, en de woningen worden ook steeds duurder. Het belangrijkste wat het kabinet op dit punt van plan is, is het verkopen van sociale huurwoningen en het verhogen van de huurtoeslag. Dat is absoluut te weinig om de problemen op te kunnen lossen. Er moet vooral meer worden gebouwd, en dat vereist actieve sturing van het kabinet.”

Daniel Koerhuis (VVD):
“Er is een dreigend tekort op de woningmarkt. Dat zie je op dit moment sterk in de middenhuursector. Het gaat dan vaak om starters die geen betaalbare huurwoning kunnen vinden en nog onvoldoende hebben kunnen sparen om al een huis te kunnen kopen. De oplossing is eenvoudig: bouwen, bouwen en bouwen.”

Sandra Beckerman (SP):
“De nieuwe regering gaat door op de weg van Rutte I en II: de sociale huursector delft het onderspit. Opnieuw wordt ingezet op een grotere vrije sector. Daar hebben huurders minder rechten, en beleggers hebben vrij spel. De hervormingen van oud-minister Blok stonden vooral voor extra belasting, liberalisering en verkoop. Daardoor heeft de bouw nagenoeg stil gelegen en is de sociale sector gekrompen. Een nationaal Bouwplan en meer huurdersrechten zijn nodig om het tij te keren.”

Lees het volledige commentaar van de Tweede Kamerleden in relatiemagazine Vastgoed Adviseur van december 2017.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.