Vrijkomende agrarische bedrijfslocatie (VAB)

VBO staat positief tegenover sloop- en saneringsregelingen en flexibiliteit bij herbestemming van VAB.

Het aantal agrarisch ondernemers neemt sterk af.

Door onder andere schaalvergroting, opvolgingsproblematiek en maatregelen op gebied van milieu, klimaat en dierenwelzijn neemt het aantal agrarisch ondernemers sterk af. De verwachting is dat er daardoor in 2030 50 miljoen m2 agrarische bebouwing leeg zal staan.

Indien er geen bestemmingswijziging en of samenwerking is binnen de overheid, blijft agrarische bebouwing leeg staan en hebben onze leden geen werk.

Standpunt VBO

Om verloedering en verrommeling van het platteland tegen te gaan, verdient het leegstaande agrarische vastgoed een nieuwe, alternatieve bestemming.

Op dit moment zijn er veel verschillen in beleid, instrumenten en regelgeving. Er zijn grote verschillen hoe gemeenten het VAB-beleid toepassen, wat voor versnippering zorgt. Een oplossing voor de problematiek komt daardoor maar moeilijk op gang. Daarom gaan wij voor meer samenwerking met de overheid.

Het is juist van groot belang, dat overheden van elkaar kunnen leren. Om de VAB-problematiek effectief aan te kunnen pakken is een integrale en regionale benadering noodzakelijk.

We werken samen met:

Overheid, NVR

Wat doen we eraan

  • Lobby richting overheid
  • Afspraak bij Ministerie
  • Position papers


Als minimaal 50% van de VAB is herbestemd tot woonruimte of voor ander (al dan niet agrarisch) hergebruik.

Vaak wordt vrijkomende agrarische bebouwing als een probleem van de eigenaar aangemerkt. Een probleem dat de agrarisch ondernemer zelf maar moet oplossen.

Meer over Vrijkomende agrarische bedrijfslocatie (VAB)

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.