Modelmatig waarderen

Louter modelmatig taxeren bij hypotheekverstrekking is onverantwoord. In de Europese richtlijn (EBA) wordt in Artikel 210 ingegaan op modelmatig waarderen. Een modelwaarde dient slechts als hulpmiddel voor de taxateur bij het vaststellen van de marktwaarde. De taxateur is dus leidend in deze met dien verstande dat de taxateur volledig moet begrijpen op welke wijze de modelwaarde tot stand is gekomen.