Actualiteiten

Coalitieakkoord: 100.000 nieuwe woningen per jaar

istock-511890009-1395_680x520_fit

D66, VVD, CDA en CU zijn tot een coalitieakkoord gekomen. De partijen hebben hun akkoord zojuist gezamenlijk gepresenteerd in de Tweede Kamer. De nieuwe coalitie wil dat zo snel mogelijk 100.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd worden, waarvan ten minste tweederde betaalbare huur of koopwoningen. Wat staat er nog meer in het akkoord?

De coalitiepartijen schrijven in het akkoord: “Wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis in een leefbare wijk is een eerste levensbehoefte. Veel Nederlanders kunnen op dit moment echter geen passende woning vinden. Het is onze prioriteit te zorgen voor een woning voor iedereen, of je nu huurt of koopt.”

Daarom komt er een ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening die deze taak gaat uit voeren. De nieuwe minister ondersteunt gemeenten en provincies in het bepalen van woningbouwlocaties en maakt prestatieafspraken met hen. Het Bouwbesluit wordt verbeterd en belemmeringen voor woningbouw worden weggenomen. Om financiële knelpunten in de grondexploitatie bij specifieke projecten op te lossen wordt de woningbouwimpuls verlengt evenals de regeling inzake het Volkshuisvestingsfonds. Ook blijft er voldoende aandacht voor krimpregio’s.

Tevens komt er een hernieuwde Nationale Woon- en Bouwagenda. Hierin komen afspraken over het aantal te bouwen woningen en de randvoorwaarden voor de bouw, zoals capaciteit voor vergunningverlening en voldoende bouwpersoneel.

Een ander belangijk punt is dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft. De opbrengsten worden door woningbouwcorporaties ingezet om sociale huurwoningen en woningen voor middeninkomens te bouwen. Daarnaast kan het geld gebruikt worden om woningen energiezuinig te maken en huizen te renoveren.

Ook de verhoogde belastingvrije schenking van € 100.000 voor het kopen van een woning wordt afgeschaft.

Daarnaast worden malafide verhuurders aangepakt. De coalitie pakt hen aan door een registratieplicht of vergunning te eisen en uiteindelijk hun vergunning af te pakken bij ongewenst gedrag, bijvoorbeeld bij discriminatie.

De coalitie gaat deze kabinetsperiode elk jaar € 150 miljoen extra besteden aan het leefbaar houden van wijken. Woningen in kwetsbare wijken worden hiermee opgeknapt en verduurzaamd. Daarnaast kunnen gemeenten en woningbouwcorporaties investeren in vergroening, wijkveiligheid en maatschappelijke initiatieven.

Lees hier het volledige coalitieakkoord.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.