Actualiteiten

‘Extra inzet nodig voor klimaatbestendige woningbouw’

woningenduurzaam-1304_680x520_fit

Tot 2030 moeten er in Nederland 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd om het woningtekort op te lossen. De deltacommissaris is gevraagd om te adviseren wat er met het oog op de klimaatverandering en de wateropgaven nodig is om deze woningbouwopgave goed uit te kunnen voeren.

De eerste stap in dit adviestraject is een briefadvies aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Hierin schrijft deltacommissaris Peter Glas dat het nodig is dat het Rijk in afspraken met de regio’s borgt dat in de gebouwde omgeving en op grootschalige woningbouwlocaties overal klimaatbestendig wordt gebouwd, als het ‘nieuwe normaal’.

“Effecten van klimaatverandering moeten niet worden afgewenteld op toekomstige generaties en op andere gebieden, zowel fysiek als financieel. Het is van groot belang om daar te bouwen en op een zodanige manier dat we – nu en in de toekomst – geen extra klimaatadaptatie-opgaven en waterproblemen, en daarmee schade en slachtoffers krijgen,” aldus Glas.

€170 miljard
Volgens de regeringscommissaris moeten we nu stappen zetten waarmee we kunnen voorkomen dat we investeringen doen waar we later spijt van krijgen. “Onze delta kent 60% overstroombaar gebied -vanuit zee, grote wateren en rivieren – en vele kwetsbare locaties voor wateroverlast, droogte en hitte. Het is noodzakelijk om nu extra te investeren in een klimaatbestendig Nederland om hier te kunnen blijven wonen en werken. Als we niets doen, kan de schade door klimaatverandering in ons land oplopen tot €170 miljard tot 2050.”

Voldoende capaciteit, expertise en uitvoeringskracht
Ook geeft de deltacommissaris aan dat er gezorgd moet worden voor voldoende capaciteit, expertise en uitvoeringskracht. Hij geeft aan dat diverse kleinere gemeenten extra ondersteuning nodig hebben. Ondersteuning kan een financiële component hebben of kan in de vorm van personele ondersteuning door het Rijk, een waterschap of een provincie. Ook moet er één digitaal loket komen voor klimaatadaptieve woningbouw, met de reeds beschikbare leidraden, handreikingen en voorbeelden.

Innovatie stimuleren
Als laatste advies geeft Glas mee om innovatieve oplossingen te stimuleren. Daarom moetenmarktpartijen vroegtijdig in de plan– en ontwerpfase worden betrokken. “Vroegtijdig betrekken van de markt kanleiden tot slimme innovatieve klimaatadaptieve oplossingen, waarvan demeerkosten beperkt kunnen zijn. Een voorbeeld is een woontoren in deBinckhorst te Den Haag (project Linck) waar het groene klimaatadaptievekarakter zich heeft terugbetaald in een hogere vastgoedwaarde,” aldus de deltacommissaris tot besluit.

Het advies van de deltacommissaris met een doorkijk naar de langere termijn volgt in het najaar.Lees hier het volledige briefadvies (7 pagina’s).

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.