Actualiteiten

Voorstel Wet betaalbare huur naar Tweede Kamer

Skyline of the Hague, the Netherlands.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) heeft gisteren het voorstel voor de Wet betaalbare huur naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze zou, na goedkeuring van beide kamers, moeten ingaan per 1 juli van dit jaar. De Raad van State uitte kritiek op de plannen, waardoor er diverse wijzigingen zijn doorgevoerd in het wetsvoorstel (zie verderop in dit artikel).

Wet betaalbare huur: nog wel voldoende steun nodig

Indien de Wet betaalbare huur voldoende steun krijgt, is de inschatting van het demissionaire kabinet dat de huur van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro omlaag gaat en er 113.000 huurwoningen bijkomen in het betaalbare segment. Dit door de combinatie van de regulering van de middenhuur en het dwingend maken van het Woningwaarderingsstelsel (WWS).

“Huren zijn zo hard gestegen dat ze voor mensen met een gewoon inkomen te vaak niet meer op te brengen zijn. Door de enorme schaarste kan de hoofdprijs worden gevraagd voor woningen die dat evident niet waard zijn. Dat brengt huurders in de knel, raakt de bestaanszekerheid van mensen. Huurders en woningzoekenden verdienen het dat de politiek consequent aan hun kant gaat staan”, aldus De Jonge.

“Daarom leggen we te hoge huren aan banden. En dat doen we op zo’n manier dat er voor bonafide verhuurders nog rendabel te verhuren is en dat nieuwbouw nog steeds aantrekkelijk blijft. Ook dat is in het belang van huurders, want in een betaalbare huurwoning die niet gebouwd kan worden kun je niet wonen.”

Wijzigingen in wetsvoorstel

In het wetsvoorstel zijn de volgende punten veranderd:

– De nieuwbouwopslag is verhoogd van 5% naar 10% en geldt: voor projecten waarvan de bouw is gestart vóór 1 januari 2026 (i.p.v. 2025). De woningen die in aanmerking komen voor de opslag kunnen hiervan gebruik maken zolang de regulering geldt (i.p.v. maximaal 10 jaar). De opslag geldt ook toevoegingen van woningen (transformatie, optoppen en aanbouw).

– De jaarlijkse maximale huurprijsstijging in het middensegment is vastgesteld op CAO + 1% (i.p.v. CAO + 0,5%).

– WOZ-cap geldt pas vanaf 187 punten, i.p.v. 142 punten. Daarnaast valt een woning maximaal terug op 186 punten.

– Verdere modernisering van het WWS, zodat stelsel beter aansluit bij de kwaliteit van middenhuurwoningen:

– Plus- en minpunten voor energielabels

– Betere waardering privé en gezamenlijke buitenruimte

– Betere waardering sanitair en keuken

– Herziening waardering monumenten

Raad van State

Het ministerie van Volkshuisvesting stelt hiermee dat ‘het advies van de Raad van State is verwerkt in aanpassingen van het Wetsvoorstel Betaalbare huur, aandachtspunten zijn meegenomen of weerlegd en verder onderbouwd in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel. Zodoende heeft de vormgeving van het wetsvoorstel Betaalbare huur een goede balans gevonden tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurhuizen.’

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.