Actualiteiten

Voorstel Wet versterking regie volkshuisvesting naar Kamer

construction site of new homes

Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting is gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet dient ervoor te zorgen dat overheden (Rijk, provincies en gemeenten) beter en sneller kunnen sturen op hoeveel, waar en voor welke doelgroepen er gebouwd wordt. Van 2022 tot en met 2030 moet Nederland 981.000 nieuwe woningen bouwen, waarvan twee derde betaalbaar.

Wet versterking regie volkshuisvesting

Hugo de Jonge, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Deze wet zorgt voor de wettelijke verankering van alles wat we op het gebied van volkshuisvesting in gang hebben gezet in deze kabinetsperiode. Overheden krijgen hiermee de wettelijke instrumenten in handen om met meer regie – en meer tempo – meer betaalbare woningen te bouwen. De woningnood is hoog. Met deze wet maken we expliciet dat de grondwettelijke opdracht om te zorgen voor voldoende woongelegenheid een opdracht is van alle overheden samen.”

Verder zegt De Jonge in de : “Te lang is gedacht dat regie hierop niet nodig is, en dat de markt als vanzelf vraag en aanbod in evenwicht zou brengen. Maar we hebben gezien dat alle lokale beslissingen bij elkaar niet optellen tot wat er nodig is. Met deze wet krijgt de overheid weer het stuur in handen op de woningbouw. Daarmee herstellen we onze mooie volkshuisvestelijke traditie in ere.”

Lees hier de kamerbrief van Hugo de Jonge.

Kortere procedures

Eén van de voordelen van de Wet versterking regie volkshuisvesting zou het verkorten van langdurige beroepsprocedures moeten zijn waardoor woningbouwprojecten vertragen. Daarom beoogt de nieuwe wet het versnellen van de gang naar de rechter voor aan te wijzen categorieën woningbouwprojecten. Zo doet de bestuursrechter binnen zes maanden uitspraak, wordt het beroep versneld behandeld en moeten de redenen van het beroep binnen de beroepstermijn zijn ingediend. Bij vergunningverlening komt er daarnaast één gang naar de rechter in plaats van twee. Zo moet veel sneller duidelijk worden of een plan kan doorgaan. De tijdwinst kan volgens het ministerie oplopen tot een jaar.

Lees hier het gehele artikel.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.