Actualiteiten

Wet vaste huurcontracten: update

Young Asian real estate agent, and insurance salesman handing over a sample house to a client after signing the sale at the office.

De Eerste Kamer ging op 14 november jongstleden met 44 tegen 31 stemmen akkoord met de Wet vaste huurcontracten. Deze wet treedt naar alle waarschijnlijkheid in werking vanaf 1 juli 2024. Maar hoe zit het nu precies met de tijdelijke huurcontracten? Wat mag er wel en niet? We zetten hier de belangrijkste zaken op een rij.

Wet vaste huurcontracten: update

Tot 1 juli 2024 (of vanaf inwerkingtreding) kun je nog tijdelijke contracten afsluiten, want de wet geldt niet voor nog lopende contracten.

Tijdelijke verhuur blijft na inwerkingtreding mogelijk voor specifieke situaties/huurders, namelijk:

• Het opnieuw bewonen door de verhuurder of voorgaande huurder (tussenhuur/ diplomatenclausule).

• Doelgroepencontracten, op basis van specifieke categorieën voor dringend eigen gebruik, bijvoorbeeld voor jongeren, studenten, promovendi, ouderen en gehandicapten.

• Verhuur van korte duur, zoals vakantieverhuur.

• Verhuur op basis van de Leegstandwet ter voorkoming en vermindering van onnodige leegstand.

• Tijdelijke verhuur aan nader aan te wijzen categorieën personen, waaronder:

o Huurders die voor studie tijdelijk in Nederland wonen.

o Huurders die in verband met onderhoud of renovatie hun woonruimte moeten verlaten en tijdelijk andere woonruimte moeten betrekken.

o Huurders die afkomstig zijn uit maatschappelijke opvang of huurders in een sociale noodsituatie met een aantoonbaar urgente huisvestingsbehoefte.

o Huurders met wie de toegelaten instelling een tweede of laatste kans-huurovereenkomst aangaat of huurders met wie een tijdelijke huurovereenkomst gecombineerd met begeleiding wordt afgesloten.

o Huurders van wie hun overleden bloedverwant in opgaande lijn in de eerste graad of hun voogd, een woongelegenheid van de toegelaten instelling huurde en die op het tijdstip van dat overlijden hun hoofdverblijf in die woongelegenheid hadden.

o woningzoekenden met minderjarige kinderen waarvan de relatie met de andere ouder van die kinderen is geëindigd en die in de buurt van hun kinderen willen blijven wonen alsmede ex-verslaafden die tijdelijk begeleiding behoeven.

Reactie VBO

VBO blijft bij zijn eerder geventileerde standpunt, namelijk dat de nieuwe wet een onnodige inperking is van het eigendomsrecht. “Veel beter zou zijn als de minister in het nieuwe Woningwaarderingsstelsel een duidelijke norm vastlegt op welke wijze de huurprijs wordt vastgesteld”, reageert directeur Hans van der Ploeg.

“Een onafhankelijk taxateur zou daar wat VBO betreft een uitstekende rol in kunnen vervullen. Die kan dit vanuit een onafhankelijke positie. Of men dan tijdelijk huurt of voor langere termijn doet dan in zijn geheel niet ter zake. Oftewel: wederom een pleister en geen finale oplossing.”

Nog geen definitieve datum

Het is nog niet zeker of 1 juli 2024 de datum van de inwerkingtreding wordt, want het ‘Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst’ moet nog groen licht krijgen.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.