Actualiteiten

Centraal tuchtrecht, een zegen voor makelaars en taxateurs

811_5824

Tijdens het ondertekenen van het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ dat wij samen met de collega brancheorganisaties, Vereniging Eigen Huis en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben opgesteld, hebben we natuurlijk stil gestaan bij de afspraak dat we gezamenlijk tuchtrecht gaan inrichten voor makelaars en taxateurs.

Na het ondertekenen en goedkeuren door de verschillende besturen van de verschillende brancheorganisaties was het laatste woord aan de leden. En die zeiden bij alle brancheverenigingen in grote meerderheid ‘AKKOORD!’. En dat is geweldig nieuws, want nu kunnen we aan de slag met de uitwerking van de gemaakte afspraken in het convenant.

Modern en Transparant

Samen met de Stichting Geschillencommissies Consumenten aangelegenheden (SGC) werken we aan een modern en transparant tuchtrecht systeem dat feitelijk is onderverdeeld in drie fasen:

1. Bemiddeling bij de klacht, is de klacht oplosbaar tussen klant en makelaar of taxateur.

2. Een tuchtrecht traject dat voor de klant duidelijk is en transparant is.

3. Een eventueel hoger beroep procedure.

Deze drie fases worden voor alle betrokken brancheorganisaties gelijk getrokken! Als je bij de ene vereniging wordt geroyeerd, kun je ook niet meer bij een andere organisatie gewoon verder gaan met makelen of taxeren. Bij onze achterban heeft dat natuurlijk de vraag opgeroepen wat we dan doen met de makelaars en taxateurs die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. Tijdens onze bijeenkomst met minister De Jonge werd door één van de aanwezige organisaties gelijk richting de minister geroepen dat hij dit bij wet moest regelen! Wetgeving kan natuurlijk best een oplossing zijn, maar is niet de meest eenvoudige weg.

Onderhandelingen

Tijdens de onderhandelingen hebben we daar ook over nagedacht en afspraken over gemaakt. Ik citeer : ‘Ondertekende organisaties erkennen dat zij allen een rol hebben, om de integriteit van het koopproces te bewaken en nemen het initiatief om samen het vertrouwen in het koopproces te verbeteren.’ De vinger direct wijzen naar wetgeving is dan wel erg gemakkelijk.

Funda is eigendom van één van de ondertekenaars. Is het dan niet voor de hand liggend om Funda onder dat tuchtrecht te brengen? Op zijn minst is het toch wel mogelijk om aan de consument duidelijk te maken welke makelaar wél en welke makelaar níet onder het gezamenlijk tuchtrecht valt?

Ik roep partijen als Funda, Pararius, Huislijn en alle andersoortige woonportalen op om aan te haken bij dit gezamenlijk tuchtrecht en deze duidelijkheid te geven aan consumenten. Zo helpen we de markt aan ‘weer vertrouwen krijgen in het koopproces’! Plaatst een makelaar een woning die niet voldoet aan Beroeps- en Gedragsregels? Dan kan zo’n portaal daarover wat mij betreft gewoon een tuchtzaak indienen bij de gezamenlijke tuchtrechter. Wordt dan een niet-georganiseerde makelaar veroordeeld, dan mag hij/zij niet meer adverteren op alle portalen die vallen onder dat centrale tuchtrecht.

Wetgeving

Mocht dat allemaal niet baten? Dan is de weg naar wetgeving een uitstekende route. Ik denk eerlijk gezegd dat het naast onze gezamenlijke maatregelen nodig zal blijken. Ik blijf er graag over in gesprek met minister Hugo de Jonge. Maar het kan toch niet waar zijn dat we niet eerst onze gemaakte afspraken nakomen en er alles aan doen om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen? Per slot van rekening is het voor de markt goed dat het kaf van het koren wordt gescheiden. En dat is een zegen voor de professionele makelaars en taxateurs!

Hans van der Ploeg

Directeur VBO

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.