Actualiteiten

Persbericht: NVM, VBO en Vastgoedpro maken makelaardij transparanter

Auctioneer knocking down a model house with his gavel, Property sale auction concept

Invoering biedlogboek, aanvulling gedragscodes en nieuw meldpunt

De drie brancheorganisaties van makelaars gaan het koopproces transparanter maken en integriteit nog meer centraal stellen. Op 16 februari 2022 hebben NVM, VBO, Vastgoedpro en de Vereniging Eigen Huis daartoe met het ministerie van Binnenlandse Zaken het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ ondertekend. Dit naar aanleiding van gesprekken die met het ministerie zijn gevoerd over de overspannen koopwoningmarkt. De drie branche- en beroepsorganisaties voeren daarom een biedlogboek in, vullen hun gedragscodes aan en openen een meldpunt.

Verduidelijken gedragscodes

Voor BZK is het verduidelijken van de gedragscodes een belangrijk onderdeel van dit verbeterplan. Daarvoor is afgesproken de bijlage van het verbeterplan met daarin acht uitgangspunten één op één en integraal toe te voegen aan de huidige gedragscodes van NVM, VBO en Vastgoedpro.

Invoering biedlogboek

De branche- en beroepsorganisaties voeren op 1 juli 2022 een digitaal biedlogboek in. De makelaars geven zo niet alleen de verkoper inzicht in het biedingsproces, maar ook kandidaat-kopers die een bod hebben uitgebracht en daar om vragen. De bij de drie branche- en beroepsorganisaties aangesloten makelaars stellen het biedlogboek op aanvraag beschikbaar aan kandidaat-kopers ná het verstrijken van de bedenktermijn en eventuele ontbindende voorwaarden.

Start per 1 juli

NVM, VBO en Vastgoedpro vinden het biedlogboek niet dé oplossing om misstanden te voorkomen, maar het zorgt wel voor extra transparantie. Het biedlogboek komt per 1 juli 2022 beschikbaar, vanaf dan kunnen makelaars hier gebruik van gaan maken. Na een gewenningsperiode wordt het gebruik van het biedlogboek per 1 januari 2023 verplicht. Kandidaat-kopers hebben vanaf die datum het recht op inzage in het biedlogboek indien de verkoop via een bij de drie branche- en beoepsorganisaties aangesloten makelaar plaatsvindt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zet erop in om het biedlogboek per wet te verplichten. Dit brengt met zich mee dat partijen die geen gebruik maken van een gecertificeerd biedlogboek dan niet langer een bied- of onderhandelingsproces kunnen begeleiden.

Gezamenlijk tuchtrecht

Begin dit jaar hebben NVM, VBO en Vastgoedpro aangekondigd op eigen initiatief met een onafhankelijk, gezamenlijk tuchtrecht te komen. Dit biedt consumenten één toegankelijk loket voor een nog gelijkwaardigere, eenduidigere en onafhankelijkere klachtenbehandeling. De nieuwe tuchtraad gaat bestaan uit verschillende kamers. Aangesloten makelaars, taxateurs en bouwkundig keurders worden daarbij gehouden aan de al bestaande beroeps- en gedragscodes van hun eigen vereniging.

Laagdrempelig meldpunt

NVM, VBO en Vastgoedpro richten als voorportaal op het gezamenlijke tuchtrecht een laagdrempelig meldpunt in. Dit vervangt het meldpunt voor klachten van de Vereniging Eigen Huis, dat daarmee gesloten wordt. Het nieuwe meldpunt functioneert in de toekomst niet alleen voor makelaars, maar voor vrijwel alle partijen die betrokken zijn bij het (ver)koopproces van een woning. Vanaf het 3e kwartaal 2022 is het meldpunt operationeel.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.