Actualiteiten

Loket Woningbouwimpuls geopend voor vierde ronde

newly built well-insulated houses with black solar panels and heat pumps for economical energy consumption, this is the future for many homes. drone view

Gemeenten kunnen sinds 19 augustus jl. projecten indienen voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen tot en met 25 september 2022 een aanvraag indienen, om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. Voor deze tranche is 300 miljoen euro beschikbaar, inclusief btw. In totaal reserveert het kabinet 1,25 miljard euro voor de Woningbouwimpuls.

In december 2022 wordt bekend welke projecten een bijdrage krijgen voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Bij aanmelding vóór 16 september 2022 krijgt de indiener voor het sluiten van het aanvraagloket een reactie op de volledigheid en beoordeelbaarheid van de aanvraag.

900.000 woningen

In Nederland is een groot tekort aan woningen; tot en met 2030 moeten er 900.000 woningen bijgebouwd worden. Daarbij is er vooral veel vraag naar betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Met de Woningbouwimpuls draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen, omdat ze een financieel tekort kennen. Het geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen.

Wijzigingen regeling

Voor de vierde tranche zijn een aantal wijzigingen voorzien. Zo wordt de regeling toegankelijker voor (kleine) gemeenten die een gebundelde aanvraag doen en kunnen gemeenten met minder dan 50.000 inwoners een project indienen met minimaal 200 woningen. Ook wordt er een koppeling gelegd met de woondeals bij het realiseren van twee derde betaalbare woningbouw per regio. De urgentiescore wordt verder verfijnd, waardoor deze genuanceerder doorwerkt in de beoordeling van de aanvragen. De informatie over de wijzigingen kun je terugvinden op Woningbouwimpuls voor gemeenten.

Lees hier het hele bericht.

Bron: de Rijksoverheid

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.