Actualiteiten

Rotterdam zit als marktmeester bovenop de verhuurmarkt

istock-1216976371-1443_680x520_fit

De gemeente Rotterdam telt circa 650.000 inwoners en is daarmee de tweede stad in Nederland. Er is een groot tekort aan woningen in de Maasstad. Tussen 2018 en 2030 moeten minimaal 42.000 woningen worden gebouwd. Een belangrijke opgave daarbij is de bouw van betaalbare huurwoningen, zeker nu de prijzen blijven stijgen. Bas Kurvers, wethouder Bouwen en Wonen, neemt ons mee in de Rotterdamse huurmarkt en vertelt over de uitdagingen, geplande maatregelen en plannen voor de toekomst.

De Rotterdamse huurwoningmarkt in vogelvlucht: 53% van de woningen (ongeveer 160.000) heeft een huurprijs in het sociale segment. Daarvan is driekwart (120.000) van corporaties en een kwart (40.0000) van particuliere verhuurders. 10% van de woningen in Rotterdam heeft een huurprijs in de vrije sector. Daarvan is bijna twee derde in bezit van particuliere verhuurders en ruim een derde van corporaties. Wethouder Kurvers vertelt: “De huurmarkt zit nog vol uitdagingen. Enerzijds in het creëren van voldoende en gebalanceerd aanbod en anderzijds in het aanpakken van misstanden in de bestaande voorraad.”

Tussen 2018 en 2030 wil Rotterdam 8.400 sociale (huur)woningen en ten minste 8.000 middeldure huurwoningen bouwen. Daarom zet de Maasstad in op het versnellen van de woningbouw, met resultaat. Zo is er in 2021 een bouwrecord gevestigd: er is gestart met de bouw van 4.735 woningen.

Behalve aandacht voor betaalbaarheid in de nieuwbouwproductie zet Rotterdam ook nadrukkelijk in op betaalbaarheid in de bestaande woningvoorraad. Voor koopwoningen tot de NHG-grens (per 1 januari 2022 woningen met een WOZ-waarde tot € 355.000) gaat bijvoorbeeld in 16 wijken een opkoopverbod gelden. Daarover straks meer.

In een oververhitte woningmarkt komen misstanden nu vaker aan het licht, zoals dubbele bemiddelingskosten en bieden op huurwoningen. Om dit soort misstanden aan te pakken positioneert Rotterdam zich sinds oktober 2020 als een ‘marktmeester’ op de particuliere woningverhuurmarkt om misstanden aan te pakken. Wethouder Kurvers licht het beleid en de visie van Rotterdam toe.

“De marktmeester zit er bovenop. We leggen uit en informeren. Samen met onze partners sporen we misstanden op. Huurders en verhuurders spreken we aan op wat moet en wat kan. Veel gebeurt in overleg. Of we geven een duwtje in de rug om beweging in de zaak te krijgen. En als het moet grijpt de marktmeester in door intensief te handhaven of een vergunning op verhuren verplicht te stellen. We nemen gerichte acties zoals voorlichting en ondersteuning in de vorm van campagnes voor huurders en verhuurders, maar ook het hebben van een huurteam en wijzen op de huurprijscalculator. De gemeente Rotterdam doet daarnaast een beroep op particuliere verhuurders van de sociale woningvoorraad om zelf maatregelen te nemen.”

“Tevens voert de gemeente een verhuurdersvergunning in op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin regels staan over o.a. openbare orde en veiligheid. Ook vragen we het Rijk om aanscherping van de huidige huurprijsregelgeving en een wettelijke verhuurdersvergunning. Recent is daar de opkoopbescherming aan toegevoegd. En tot slot gaat de gemeente nog meer toezien op de handhaving op de naleving van wet- en regelgeving.”

“De komende jaren – in ieder geval 2022 en 2023 – blijft de gemeente Rotterdam zich volop inzetten als marktmeester. Met de opkoopbescherming en het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap wordt ons instrumentarium alleen maar sterker.”

Lees het hele artikel met de verdere visie van Kurvers in de nieuwste editie van Vastgoed Adviseur (februari 2022).

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.