Actualiteiten

Wet betaalbare huur & de aangenomen amendementen

wet tijdelijke huurcontracten

De Tweede Kamer heeft de nieuwe Wet betaalbare huur aangenomen en als ook de Eerste Kamer akkoord gaat, treedt de nieuwe wet per 1 juli 2024 in werking. De Wet betaalbare huur introduceert een gereguleerde middenhuur met maximale huren tot € 1.123 per maand (gebaseerd op 186 WWS-punten). Maar door aangenomen amendementen lonken er meer veranderingen. We zetten die voor jou op een rij.

Wet betaalbare huur – amendementen   

Ondanks dat de wet is aangenomen met een meerderheid, stemde ook een aantal partijen tegen (VVD, BBB, FVD, SGP & JA21). Eén van de politieke tegenstanders waarschuwde voor de negatieve gevolgen voor verhuurders en beleggers. Ze voorspelden dat een daling van het rendement zou leiden tot de verkoop van particuliere en institutionele woningen. Met als gevolg langere wachtlijsten, hogere huurprijzen in het vrije segment en onvoldoende nieuwe woningen om de vraag bij te houden.

De nieuwe huurwet heeft invloed op de gehele Nederlandse woningmarkt. Hierbij is het ook belangrijk de aangenomen amendementen te vermelden. Hieronder kun je een korte samenvatting van deze amendementen lezen.

De Tweede Kamer heeft ook een reeks amendementen aangenomen in de Wet betaalbare huur, waarmee de Kamer hoopt de woningmarkt toegankelijker en duurzamer te maken. Deze wijzigingen raken zowel huurders als verhuurders en hebben gevolgen voor de vastgoedmarkt.

Extra huuropslag

Eén van die aanpassingen, naar een amendement van Merlien Welzijn (NSC), is een extra huuropslag van 10 procent voor middenhuur nieuwbouwwoningen waarvan de bouw voor 2028 start. Deze toeslag blijft 20 jaar gelden. Het idee hierachter is om vertraging in nieuwbouwprojecten te voorkomen en investeringen van institutionele beleggers aan te moedigen.

Verder is er een amendement van Jan Paternotte (D66) en Eline Vedder (CDA) aangenomen dat voor Rijksmonumenten toestaat om de huurprijs met maximaal 35 procent te verhogen.

Energielabels

Een door Welzijn ingediend amendement, focust op goede energielabels door extra punten toe te kennen voor betere labels, terwijl huurwoningen met lagere energielabels strafpunten krijgen. Bijvoorbeeld, een woning met energielabel G krijgt 15 strafpunten. Dit geldt echter niet voor Rijksmonumenten. Lees hiervoor amendement 54.

Dit amendement 54 gaat over lagere energielabels en is ingediend door Habtamu de Hoop & Vedder & Pieter Grinwis, Paternotte & Sandra Beckerman. Het kom erop neer dat het rechtvaardig is wanneer huurders gecompenseerd worden met een lagere huur wanneer zij wonen in een woning die niet goed is geïsoleerd. Immers betalen zij al hogere energiekosten.

Het zou voor verhuurders dan ook niet moeten lonen om een huurwoning met een laag energielabel te verhuren. Verhuurders moeten zich maximaal inspannen om hun woning goed te isoleren. Huurders in slecht geïsoleerde woningen hebben recht op een ‘tochtkorting’ om de hogere energierekening te compenseren.

Huurcommissie

Het team van De Hoop (GL/PvdA) & Vedder heeft ook een aangenomen amendement ingediend waardoor middenhuurders toegang krijgen tot de Huurcommissie en gemeenten de servicekosten in de vrije sector kunnen handhaven en beoordelen.

Amendement 57 (Grinwis en Vedder) stelt dat de Huurcommissie nu ook kostendekkende leges (retributies) kan opleggen aan verhuurders die vaker in het ongelijk worden gesteld. Gemeentes zijn echter niet goed geëquipeerd om de servicekosten te beoordelen. Daar heeft de Huurcommissie meer expertise in opgebouwd. Voor de efficiëntie en rechtszekerheid zou het daarom goed zijn als alle huurders toegang zouden krijgen tot de Huurcommissie met betrekking tot de servicekosten. Huurders in de vrije sector kunnen voortaan dus ook bij de Huurcommissie aankloppen voor hulp omtrent de servicekosten.

Een ander amendement ingediend door Grinwis (CU), Paternotte & Vedder, breidt de taken van woningcorporaties uit naar middenhuurwoningen die zij nu ook naast sociale woningen moeten kunnen bouwen en beheren.

En dan PVV’er Barry Madlener (PVV): hij verzoekt de regering om het woningwaarderingsstelsel te monitoren en indien nodig zodanig aan te passen dat regionale verschillen in woningwaarde en huurprijzen voldoende waarborg bieden voor een redelijk rendement op investeringen en zodoende het aantal huurwoningen in deze huurcategorie op peil blijft

Verder is er een aangenomen amendement (67) van Ismail el Abassi (DENK). Die verzoekt de regering om beleid te ontwikkelen dat onredelijk hoge inkomenseisen in de vrije huursector aan banden legt en deze meer in lijn brengt met de financiële realiteit van de gemiddelde Nederlander.

Verworpen amendementen

Er zijn ook amendementen verworpen. Een voorbeeld is het amendement van De Hoop, dat voorstelde om de invloed van de WOZ-waarde in het puntenstelsel te beperken tot 25 procent in plaats van 33 procent. Dit voorstel is niet aangenomen, maar het had zeker een impact gehad op de waardebepaling van huurwoningen. De complexiteit van het woningwaarderingsstelsel is ook bekritiseerd in een ander verworpen amendement, ingediend door Peter de Groot (VVD).

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.

Ja, houd mij op de hoogte van het laatste nieuws

Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief in mijn inbox met daarin de laatste actualiteiten en ontwikkelingen uit de branche.